Dansk flyktingpolitik har länge varit svenska politikers mest älskade hatobjekt. Men det ser ut att ha ändrat sig. I dag onsdag var Elisabeth Svantesson, M, i Köpenhamn för att låta sig inspireras av Inger Støjberg. Hon öppnade också upp för svenskt stöd till dansk gränskontroll.

Att det svenska politiska etablissemanget − med benäget bistånd av media och kulturelit − i princip har tävlat om vem som har kunnat spy mest galla över den danska ”inhumana” och ”främlingsfientliga” flyktingpolitiken har i flera år varit mer regel än undantag. Medan Sverige har gjort allt för att framställa sig som Europas enda humanitära stormakt, har Danmark gått från en stram till en ännu stramare hållning.

Trots att Stefan Löfven med flera i det längsta försökte upprätthålla bilden av den unika svenska gränslösa godheten, blev verkligheten till slut för mycket. Den tidigare av den svenske statsministern omtalade naiviteten är som bortblåst och nu slår partierna, med ett par undantag, knut på sig själva för att minska asylinvandringen. Den ena åtgärden efter en andra presenteras och detta medan man alltjämt oblygt fortsätter att låtsas som om det i Sveriges riksdag inte finns ett parti som länge har varnat för konsekvenserna av en okontrollerad och ansvarslös flyktingpolitik.

Så nu, när Sverige har varit på god väg att spricka i sömmarna, är det helt comme il faut att resa till Danmark för att se, lyssna och lära. Och det var precis vad Elisabeth Svantesson, andre vice ordförande i Moderaterna och partiets talesperson i arbetsmarknadspolitiska frågor, ägnade delar av onsdagen åt. Över en kopp kaffe träffade hon integrationsminister Inger Støjberg, Venstre, för att diskutera flyktingkris, gränskontroller och skärpningar på asylområdet.
− Det är viktigt för oss i Sverige att ha ett gott förhållande till Danmark och alla de nordiska länderna. Vi måste samarbete mer kring flyktingkrisen eftersom vi har samma utmaningar, säger Elisabeth Svantesson till nyhetsbyrån Ritzau och tillägger att hon är intresserad av att veta mer om den danska integrationspolitiken och synen på EU:s politik när det gäller den massiva flykting- och migrantströmmen.

Den svenska moderatpolitikern kan konstatera att en skärpt politik faktiskt minskar antalet asylansökare, men Inger Støjbergs kontroversiella smyckelag är, säger hon, inget som Sverige tänker ta efter. Och så slår hon fast att hon verkligen inte har kommit till den danska huvudstaden för att lära Danmark vilken politik som landet ska föra. Däremot betonar hon vikten av en ömsesidig förståelse och en bra relation.
Inger Støjberg, som benämner Moderaterna som det parti som för närvarande ”flyttar mycket i svensk politik”, säger att hon för sin del inte har kommit med några råd, utan bara berättat för Elisabeth Svantesson om de skärpningar som Danmark har gjort. Och efter att de två länderna har stått miltals ifrån varandra i fråga om flyktingpolitiken, kan den danska ministern nu konstatera att avståndet i det avseendet inte bara har minskat betydligt utan att det också kommer att krympa ytterligare.

− Det är ingen tvekan om att de nordiska länderna kommer att samarbeta mer i framtiden − också i hela flykting- och integrationsfrågan − än vi hittills har gjort, säger hon.
Ett konkret exempel på detta är det förslag om ett gemensamt nordiskt gränskontrollsamarbete som den danske statsministern Lars Løkke Rasmussen har presenterat. Medan Finland har sagt blank nej förklarar sig den svenska regeringen öppen för tankarna och oppositionspolitikern Elisabeth Svantesson lämnar dörren lite på glänt för att Sverige, på något sätt, ska kunna bidra med skärpt kontroll vid den dansk-tyska gränsen.
− Om Danmark inför id-kontroll och skärpt gränskontroll vid gränsen till Tyskland, anser jag att den svenska regeringen ska ställa sig positiv till det för det kommer ju också att påverka situationen i Sverige, säger hon till Ritzau.

Exakt vad ett svenskt bidrag skulle kunna innebära − om det skulle röra sig om ekonomiskt stöd, polis eller utrustning − varken kan eller vill Elisabeth Svantesson säga utan menar att det är upp till regeringarna att diskutera. Frågan om hur samarbetet praktiskt ska se ut lämnar hon alltså därhän, men betonar att hennes poäng är att de utmaningar som Danmark, Sverige, Norge och Finland står inför helt enkelt kräver mer samarbete.
− Om Danmark inför skärpt gränskontroll mot Tyskland påverkar det givetvis Sverige eftersom det kommer att lätta trycket på oss. Så därför är det viktigt med ett nära samarbete mellan den danska och den svenska regeringen, säger hon.

Den danska tillfälliga kontrollen vid den tyska gränsen innebär för närvarande att man bara tar stickprov. Däremot har man till skillnad från Sverige inte infört transportöransvar på färjor, bussar och tåg. Men stickprovskontrollerna har visat sig otillräckliga och till DN säger inrikesminister Anders Ygeman att det genom nätet varje vecka slinker 700-800 personer som söker asyl i Sverige efter att först ha tagit sig genom Danmark. Tillsammans med Danmarks justitieminister Søren Pind kommer Ygeman att inom kort företa en resa till den dansk-tyska gränsen.