Att ljuga sig yngre än vad man är kan ge fördelar. Det antas vara ett av skälen till att vart sjätte ensamkommande asylbarn som kommer till Danmark i verkligheten är över 18 år. Ibland till och med mycket över.

Det har vid flera tillfällen visat sig att ”pojkar” som har placerats på svenska hem för så kallade ensamkommande flyktingbarn har visat sig vara vuxna män. I Danmark har man samma problem med unga asylsökande som försöker bluffa om sin ålder. Färska uppgifter från Udlændingestyrelsen, som är den danska motsvarigheten till Migrationsverket, och polisen visar att ungefär var sjätte person som, för att kunna räknas som minderårig, skriver ner sin ålder med ett antal år, uppger Ekstrabladet.

I fjol tog Danmark emot 2 069 ensamkommande personer som uppgav sig vara barn. Som jämförelse kan nämnas att det till Sverige 2015 kom 35 369 individer som enligt Migrationsverket är att betrakta som barn. Av de lite drygt 2 000 som anlände till Danmark försvann 193 innan någon ens hade kunnat ta reda på vilka de var. I 355 fall fanns det enligt myndigheterna anledning att betvivla den uppgivna åldern och tester visade också att 234 av dessa i själva verket var vuxna.
Året dessförinnan kom 818 ensamkommande flyktingar som sade sig vara barn. Några uppgifter på hur många av dessa som fick sina ansökningar behandlade och som därmed gick igenom ålderstest finns inte, men enligt Udlændingestyrelsen var 203 av de 282 asylbarn som 2014 ålderstestades över 18 år.

Sett till de två senaste åren betyder detta att minst 16 procent av de ensamkommande inte uppgav sin rätta ålder. Enligt Dansk flyktinghjälp, DHF, innebär detta inte med nödvändighet att personen i fråga serverar direkta lögner utan att det faktiskt kan bero på att en del av de ensamkommande helt enkelt inte vet hur gamla de är och därför uppger något som inte stämmer. Men samtidigt säger sig organisationens asylchef Eva Singer ha förståelse för att ”barnen” ljuger om sin ålder. Som minderårig har man nämligen ett antal rättigheter som vuxna asylsökanden inte har. För det första behandlas ett barns fall snabbare plus att den som är under 18 år också kan vara tämligen säker på att få uppehållstillstånd. Inkvarteringen på asylcentra för barn bjuder också på bättre förhållanden.

− Så jag kan mycket mer än väl förstå om några, som baserat på vad de får veta av andra, tror att det är en fördel att uppge sig vara minderårig även om man är över 18 år eftersom man då tror att sannolikheten är större för att få uppehållstillstånd, säger Eva Singer till tidningen.
Inom intresse- och arbetsgivarorganisationen Danske Regioner är man också välbekant med att ensamkommande är äldre än de påstår sig vara. Under 2014 och 2015 placerades 151 ”barn” på åtta av regionernas institutioner för minderåriga och av dessa visade sig 69 vara över 18 år.

Att vuxna hamnar tillsammans med barn kan få allvarliga konsekvenser, menar Charlotte Fischer, ordförande för psykiatri- och socialutskottet i Danske Regioner:
− Institutionerna är speciellt anpassade för barn och unga under 18 år och hela tanken är de ska avskärmas från vuxna. Därför är det självklart ett problem om det dyker upp vuxna som kan ha en allvarlig bakgrund och som kan hota den miljö man försöker att bygga upp.
Enligt henne har det kommit rapporter från institutionerna att personer som visar sig vara vuxna − ”och då pratar vi inte bara om 19-20 år” − upplevs som uttalat farliga.
− Det är tal om människor som är djupt traumatiserade och som lever på gränsen, säger hon.

Och vad detta kan leda till har vi sett flera bevis på i Sverige. I slutet av januari knivhöggs till exempel 22-åriga Alexandra Mezher på ett hem för ”ensamkommande” till döds av en, som det från början hette ”15-årig pojke”. Men senare kom det fram att hennes baneman, den somaliskfödde Youssaf Khaliif Nuur med bred marginal hade passerat sin 15-årsdag.
Charlotte Fischer ser allvarligt på att så många vuxna slinker genom nätet och klassas som barn och hon efterlyser handling.
− Vi måste helt enkelt få bättre ordning på vem som är ung och vem som är gammal. Någonstans är det något som går fel och de ålderstester man ska göra blir inte utförda, säger hon.