Själv bedyrar hon att hon inte utgör någon fara för någon. Men domaren är av annan uppfattning: att dra in hennes pass var rätt. Därmed kan den 22-åriga kurdiskan inte lämna Danmark för att kriga mot Islamiska staten.

− Fullständigt löjligt!
Det var Joana Palanis kommentar när polisen i fjol beslagtog hennes pass och i och med det hindrade henne från att resa från Danmark. Anledningen var att den unga kvinnan – som är kurdiska – i Syrien har krigat mot den så kallade Islamiska staten, IS, med de kurdiska Peshmerga-styrkorna. Hon har sergeants grad och ansvarar för träning av kvinnoenheter, skriver danska TV2.

Men enligt den danska polisen skulle Joanna Palini i själva verket ha anslutit sig till Folkets försvatsenheter, YPG, en kurdisk milis som har kopplingar till Kurdistans arbetarparti, PKK, som står på både EU:s och USA:s terrorlistor. Detta var dock något som Palini, genom sin advokat, bestred, och hon vände sig till en domare i hopp om att denne skulle upphäva polisens beslut som också innebar ett ettårigt utreseförbud. Detta motiverades med att hon, genom att ha åkt till Syrien och Irak, skulle kunna utgöra en fara för ”rikets säkerhet” vid återkomsten till Danmark.

I dag, torsdag, avgjordes frågan i Köpenhamns tingsrätt där domaren slog fast att polisen gjorde rätt som drog in kvinnans pass. I domen betonas att en ny resa riskerar att utveckla kvinnans förmåga att utföra allvarliga straffbara handlingar när hon återkommer från konfliktområdet.
Joana Palini har tre gånger drillats på militärt träningsläger plus att hon själv har tränat andra, och enligt TV2 önskar hon nu inget hellre än att få ge sig i väg och kriga igen. Men det säger alltså domaren nej till och ställer sig därmed bakom polisens påstående – att en ny resa kan öka den unga kvinnans våldsbenägenhet.

I rätten hävdade advokaten att hans klient faktiskt krigar med den internationella koalitionen mot terrororganisationen Islamiska staten – vilket ju också Danmark har gjort med sju stridsplan – men enligt domaren har det inte anförts tillräckligt starka bevis för att hon är knuten till koalitionen. Därför kan det inte heller fastslås att 22-åringen har befunnit sig i konfliktområdet i ett, som det uttrycks, ”hedersamt syfte”.
Den unga kvinnas försäkran att hon inte utgör en fara för någon fick inte domaren på andra tankar, lika lite som hennes förklaring att självaste kronprins Frederik är hennes förebild.

Med lagen, som kom till i fjol våras och som gav polisen rätt att dra in pass, ville politikerna i folketinget hindra att radikaliserade unga människor rekryteras och ger sig i väg till väpnade konflikter i exempelvis Syrien och ansluter sig till organisationer som Islamiska staten.
Sedan lagen klubbades igenom har sammanlagt sju pass dragits in, men detta var första gången som ett utreseförbud har prövats i rätten.