En nödvändig åtgärd för att upprätthålla ordning och säkerhet. Så motiverar integrationsminister Inger Støjberg den danska regeringens beslut att, trots EU:s uppmaningar, förlänga gränskontrollen i tio dagar.

Frågan var om de den danska tillfälliga gränskontrollen mot Tyskland har gällt i sju veckor och som skulle upphöra i dag, den 23 februari, skulle få en fortsättning eller inte. Eftersom Inger Støjberg hela tiden har flaggat för en förlängning kom det inte som en överraskning att regeringen på tisdagen beslöt att det blir fortsättning i alla fall fram till den 4 mars.

Till grund för beslutet ligger den fortsatta svenska id-kontrollen och i en pressrelease förklarar Inger Støjberg att regeringen har bedömt att en slopad kontroll vid den dansk-tyska gränsen skulle innebära att ”ett mycket stort antal illegala utlänningar” skulle fastna i Danmark eftersom de inte har de handlingar som tillåter dem att komma in i Sverige.
− Regeringen ser fortsatt gränskontroll som nödvändig för att upprätthålla ordning och säkerhet i Danmark. Vi ska kunna ha ordning på vilka som reser in i landet och vi vill inte se stora ansamlingar av flyktingar och migranter i Danmark. Det är regeringens bedömning att det finns risk för att illegala utlänningar fastnar i Danmark om vi nu skulle upphäva gränskontrollen. Därför förlänger vi den nu i ytterligare tio dagar, säger ministern i pressmeddelandet.

Enligt den danska ministern är antalet flyktingar och migranter som nu reser in till Europa högre än i fjol vid samma tid. Därtill kommer att 200 000-400 000 oregistrerade flyktingar och migranter för närvarande uppehåller sig i Tyskland i väntan på − för dem − bättre tider.
− Vad som ska sätta dem i rörelse och när det sker vet vi ingenting om, säger hon till Ritzau.

Vad som ska hända efter den 4 mars har regeringen ännu inte tagit ställning till. Det finns i och för sig ingenting som skulle kunna hindra det beslut som den danska regeringen nu har tagit − att för tredje gången förlänga kontrollen − men tidigt på tisdagen morgon lät Bryssel ändå förstå att dessa tillfälliga åtgärder snarast bör upphöra.
− Tillfälliga gränskontroller vid de inre gränserna bör förbli extraordinära och proportionerliga, skrev Tove Ernst, taleskvinna för migrationskommissionär Dimitris Avramopoulos i ett mejl till nyhetsbyrån Ritzau med tillägg att det slutgiltiga målet för alla berörda medlemsländer att snarast möjligt återgå till ”en normal situation”.

Enligt gällande Schengenregler kan de enskilda medlemsländerna införa tillfälliga gränskontroller i det annars gränslösa samarbetet och detta är något som flera stater nu har sett sig nödsakade att göra. Som en konsekvens av att den svenska regeringens beslut om id-kontroller trädde i kraft den 4 januari, införde Danmark samma dag kontroller vid gränsen mot Tyskland. Schengenreglerna tillåter kontroller inledningsvis i tio dagar och därefter kan tiden förlängas med perioder på 20 dagar intill att två månader har gått. Om det sedan bedöms nödvändigt kan kontrollerna förlängas ytterligare med 30 dagar åt gången fram till att ett halvår har gått. Men som Ritzau påpekar är möjligheterna till förlängning inte uttömda efter dessa sammanlagt åtta månader; gränskontrollerna kan nämligen pågå i upp till två år.

Med tanke på uttalanden som Sveriges inrikesminister Anders Ygeman tidigare har gjort finns det all anledning att tro att det blir fortsättning följer på den danska gränskontrollen även efter den 4 mars. Att id-kontrollerna vid inresa till Sverige skulle kunna avvecklas snabbt har Ygeman svårt att se och enligt honom är det två faktorer som skulle kunna avgöra en nedtrappning: dels att EU och Schengen får kontroll över de yttre gränserna, dels att unionsländerna kan enas om ett gemensamt ansvar för flyktingsituationen. Men att så skulle kunna ske inom den närmaste framtiden verkar inte troligt.

Enligt Inger Støjberg är det för närvarande inte aktuellt att Danmark i likhet med Sverige ska inför transportöransvar eller att trappa upp gränskontrollerna, men hon håller inte heller dörren stängd för att så ska kunna ske.
− Detta är något som vi fortlöpande tar ställning till, säger hon till Ritzau.

Efter ett möte den 6 januari med med Dimitris Avramopoulos, Morgan Johansson och Ole Schröder, den tyske vice inrikesministern, förvarande Inger Støjberg Bryssell om att Danmark är redo att inför transportöransvar för att få ner antalet asylsökande. Men det är en åtgärd som i så fall inte kommer att tas nådigt upp i Tyskland.
− Från tysk sida kommer detta att betraktas som en onödig skärpning av förhållandet till Tyskland i en situation där det för närvarande är lugnt, säger Siegfried Matlok, dansk-tysk journalist och politisk expertkommentator, till Ritzau.