Den danska gränskontrollen ser ut att kunna bli långvarig. Det skriver integrationsminister Inger Støjberg i ett brev till EU-kommissionen. Regeringens helomvändning i synen på kontrollerna välkomnas av Dansk Folkeparti.

I går, tisdag, beslöt den danska regeringen att kontrollerna vid gränsen mot Tyskland ska förlängas fram till den 23 februari. Det som – enligt Inger Støjberg – motiverar åtgärden var att hennes svenske kollega, Morgan Johansson på tisdagens möte i Köpenhamn meddelade att transportöransvaret ska gälla i varje fall fram till den 12 maj.

Det, och den fortsatta tillströmningen av flyktingar och migranter, gör att Danmark inte har något annat alternativ än att hänga på och förlänga kontrollen i ytterligare 20 dagar, menar ministern.
− Den svenska gräns- och id-kontrollen betyder att många av de flyktingar och migranter som gärna vill till Sverige och de övriga nordiska länderna riskerar att fastna i Danmark. Det kan innebära kaotiska situationer och det vill regeringen förhindra. Därför förlänger vi gränskontrollen, skriver Inger Støjberg på sin Facebook-sida.
Men i det brev som hon har skickat till EU-kommissionen och där hon motiverar tisdagens initiativ, förvarnar hon också om att kontrollerna i kan bli längre än så. Till och med mycket längre. Och återigen är det svenska regeringsbeslutet som anges som anges som skäl.

− I och med att vi på grund av det svenska transportöransvaret införde tillfällig gränskontroll, ser jag framför mig att vi kan komma att förlänga över den period som jag har meddelat kommissionen i dag, säger hon till Jyllands-Posten.
De gällande Schengen-reglerna tillåter att de enskilda medlemsländerna kan förlänga en tillfällig gränskontroll i högst ett halvår. Men om kontrollen vid de yttre gränserna inte fungerar och ett allvarligt hot mot den inre säkerheten består, kan kommissionen ge grönt ljust för två års kontroll vid de inre gränserna. Och en sådan utveckling utesluter Inger Støjberg inte.
− Det är inte ett orealistiskt scenario, säger hon till tidningen.

Från början hävdade den danska Venstre-regeringen – och inte minst då statsminister Lars Løkke Rasmussen – med emfas att det över huvud taget inte skulle bli aktuellt med några danska gränskontroller. Men samma dag som det svenska beslutet om id-kontroller trädde i kraft den 4 januari, ändrade han ståndpunkt. Därtill nödd och tvungen, hette det.
Och att gränskontrollerna nu ses som en nödvändighet gläder inte minst Dansk Folkeparti som länge, men inför döva öron, har krävt just en sådan åtgärd.
På sin Facebook-sida skriver DF-ledaren Kristian Thulsen Dahl att beslutet om en förlängning av den tillfälliga kontrollen är ”klokt”.
− Kontroll vid gränsen fungerar. Det visste vi, men det är nu också bevisat eftersom det kommer färre asylansökande till landet. Därför har gränskontrollen kommit för att stanna! Även efter den 23 februari!, är hans kommentar.

På tisdagen meddelade Internationella organisationen för migration, IOM, att 62 000 flyktingar och migranter hade kommit till Grekland över Medelhavet under januari och att den resan hade kostat 360 människor livet. Enligt grekiska myndigheter kommer majoriteten, 91 procent, av flyktingarna/migranterna från Syrien, Afghanistan och Irak.Hittills under året har 19 781minderåriga – med eller utan ledsagare – kommit, vilket betyder att ungefär var tredje flykting/migrant har varit, eller har utgett sig för att vara, barn.

Att den stora strömmen av flyktingar och migranter också fortsätter nu under vintern, beskriver DF:aren Peter Skaarup som något ”fullständigt ohållbart”.
− Det visar med all tydlighet att EU:s gränser helt har brutit samman och att ingen i Bryssel vet sig någon levande råd. Därför bör Danmark bygga ut gränskontrollen och regeringen se till att omförhandla flyktingkonventionerna, skriver han på Facebook.

Skärmdump Facebook

Skärmdump Facebook