Förespråkarna för ett ”Brexit” har fått oväntat stöd. Det är ingen mindre än den tidigare premiärministern Margaret Thatcher som från graven inför den kommande folkomröstningen ger EU-skeptikerna draghjälp.

Det är 26 år sedan som Margaret Thatcher tvingades lämna den post som premiärminister som hon hade haft sedan 1979. Och i april blir det tre år sedan som hon dessutom lämnade detta jordeliv. Men det hindrar inte att ”Järnladyn” − som hon kom att kallas på grund av sin kompromisslösa konservativa politik och ledarstil − fortfarande har en inverkan på brittisk politik. Eller mer korrekt uttryck: det finns de som hoppas på att Thatchers ord ska väga lika tungt i dag som de gjorde under hennes långa ämbetsperiod.

Det är inför britternas folkomröstning om EU som den tidigare premiärministern har dykt upp igen. David Cameron har ju för närvarande fullt upp att göra med att försöka få stöd för de nya regler som han menar ska gälla för ett fortsatt brittiskt medlemskap i unionen. När väl dessa omförhandlingar är klara ska britterna ta ställning till om landet också fortsättningsvis ska vara medlem i EU eller inte. Exakt när folkomröstningen ska äga rum är fortfarande oklart; flera olika tidpunkter har diskuterats men enligt BBC tycks det nu luta åt juni eller september i år. Avgörandet närmar sig alltså snabbt och det gäller nu för både anhängare och EU-skeptiker att mobilisera sina styrkor.

Det är också det som är anledningen till att Margaret Thatcher nu har dykt upp i debatten. Charles David Powell − lord Powell − som i mitten av 1980-talet var politisk rådgivare åt Thatcher och som tillhörde hennes absoluta innersta krets, påstod i söndags i Sunday Times att den tidigare premiärministern absolut skulle ha ställt sig bakom Camerons ”new deal” med Bryssel. Trots att hon − som han påpekar − över huvud taget inte var för ett brittiskt medlemskap i unionen, är det ändå hans övertygelse att hon skulle ha ställt sig bakom de villkor som nu erbjuds.

Hans inhopp och att han drar in Thatcher i den, inte minst inom Tories djupt splittrande EU-debatten, har satt känslorna i svall hos EU-skeptikerna och lord Tebbit, som har ett förflutet som bland annat partiordförande, avfärdar Powell som ”byråkrat och inte politiker”. Och en minister konstaterar att Powell är helt fel ute och att detta är något som Thatcher ”aldrig skulle ha gått med på”.
Och nu kommer något som väl kan sägas klart bevisar att Margaret Thatcher absolut inte skulle ha ställt sig bakom Cameron, utan tvärtom ha agiterat för ett ”Brexit”.

Beviset är ett privat brev som premiärministern skrev till parlamentsledamoten sir Bill Cash 1993, strax efter att Fördraget om Europeiska unionen, eller Maastrichtfördraget som det kallas, skrevs under och alltså efter att Thatcher hade fått lämna ministertaburetten. I brevet beskriver hon hela EU-projektet som något som går emot brittiska intressen och som skadar den parlamentariska demokratin, uppger The Telegraph.
I det kortfattade brevet skriver Thatcher så här:
”Jag har förstått att det i vissa kretsar antyds att jag skulle ha godkänt Maastrichtfördraget. Men låt mig göra klart att det skulle jag INTE (sic!) ha gjort.”

Kanske den tidigare premiärministern kunde förutse utvecklingen och att det i framtiden skulle bli nödvändigt att klargöra hennes inställning, för samtidigt som hon gav Bill Cash brevet fick han också förhållningsregler:
− När hon överlämnade brevet till mig personligen sa hon till mig att jag skulle ta fram det i den händelse av att det någonsin på allvar skulle ifrågasättas om hon skulle ha skrivit under (fördraget. Red.) eller inte, säger han.
− Hon gav mig brevet i ett speciellt syfte och hon litade på att jag skulle göra som hon ville. Det har tidigare inte funnits anledning att offentliggöra det. Men nu är den tiden inne, säger EU-skeptikern Bill Cash till Daily Mail.

Det som alltså fick honom att inse att det nu var dags att ta fram det 23 år gamla brevet var lord Powells påstående om att Thatcher skulle stödja Cameron och ett fortsatt EU-medlemskap. Och Bill Cash, som mycket mer än väl och i över två decennier har känt till ”Järnladyns” inställning reagerade kraftigt.
− Jag blev mycket upprörd och djupt bekymrad över att någon som kände henne så väl kan tro att hon skulle ha gått med på ett så fullständigt odemokratiskt projekt. Det är totalt obegripligt, säger han.
Thatchers_Brev_Cash