Ett center med plats för 1 000 asylsökande som granne till förskolan blev för mycket för föräldrarna. Men kommunen tog oron på allvar. En pensionerad polis vakar nu över barnen när de leker utomhus.

Kommunen satte sig på bakhasorna när norska statliga Statsbygg i höstas förvandlade den gamla skolbyggnaden i Kongsberg, drygt 80 kilometer sydväst om Oslo, till asylmottagning för 1 000 personer. Kommunen, som bara har knappt 27 000 invånare, hävdade att 300 asylsökande skulle vara nog, men protester och överklagande hjälpte inte, skriver Dagbladet. Argument som invånarnas oro för att få så många människor med annan kulturell bakgrund inpå knutarna, viftades bort. Fylkesmannen − landshövdingen −, statliga Statsbygg och Utlendingsdirektoratet, UDI, som i Sverige motsvaras av Migrationsverket, körde över kommunen som alltså tvingas ta emot 700 flyktingar fler än man ansåg vara rimligt.

De första flyktingarna flyttade in i skolan i mitten av januari och i takt med det ökade lokalbefolkningens oro. Motståndarna till jätteanläggningen startade en Facebook-grupp, ”Nej till 1 000 flyktingar på Raumyr” − området där centret ligger − och att döma av kommentarerna där befarar man det värsta. Bland annat uppmanas kvinnor och flickor att beväpna sig med självförsvarsspray.

Granne med asylcentret ligger en förskola − och där har man i alla fall tagit föräldrarnas oro på allvar. När förläggningen öppnade anställdes en person − en pensionerad polisman − som nu ska hålla ett öga på barnen när de är ute och leker. Fast att det blev en polis var bara en tillfällighet, enligt kommunens administrative chef − rådmann − Wenche Grinderud:
− Det är inte säkert att vi hade gjort detta om det hade handlat om 300 asylansökande, men nu är det tal om 1 000 och då valde vi att tillfälligt förstärka bemanningen. I samband med det engagerades en medarbetare som både är morfar till ett av barnen i förskolan och tidigare polis, säger hon till dagbladet.no och tillägger att hans yrkeserfarenheter var en ren slump.

När det har varit informationsmöten om flyktingförläggningen har flera föräldrar till barn i förskolan varit bekymrade. Det har varit mycket oro, många känslor och enligt Wenche Grinderud valde kommunen då att ta föräldrarnas ängslan på allvar och för en begränsad tid göra personalförstärkningar. Enligt planerna kommer skolan att så småningom flytta några hundra meter bort.
Föräldrarnas oro beror bland annat på att de små och sårbara barnen på nära håll kommer att konfronteras med en kultur som skiljer sig betydligt från den norska. Men Wenche Grinderud säger att det stora antalet flyktingar också är en anledning till skepticismen.

I och med att det kom nya grannar har förskolan också infört lite nya rutiner. Bland annat har man börjat låsa dörrarna när bara en vuxen arbetar med barnen plus att man också har installerat ringklockor.
− Det är bättre att folk som inte har något i förskolan att göra får besked om det redan i dörren än efter att de har kommit in i byggnaden, säger förskolans chef Kari Løken Thorsen till tidningen.

Kongsberg är inte den första kommun i Norge som anställer ”asylvakter” för att vaka över barnens säkerhet. I Bærum, som också ligger i landets södra del, beslöt man sig tidigare i år för att vid skolstart på morgonen sätta ut vakter vid en undergång vid en förskola som är granne med en nyetablerad flyktinganläggning.
Också denna åtgärd kom till efter önskemål från föräldrar i samband med ett informationsmöte.
− Då sa kommunen att vi ska se till att det kommer vakter, och det följer vi upp på nu, sa Susanne Kaaløy, skolchef i kommunen, till Budstikka för ett par veckor sedan.