Minst 61 barnbrudar var bland de flyktingar och migranter som i fjol sökte asyl i Norge. Yngst var en 11-årig flicka. En annat barn – en gravid 14-åring – kom tillsammans med sin 23-årige make och deras 18 månader gamle son.

Det började i Sverige. Först ut med uppgiften om att asylsökande minderåriga gifta får bo ihop med vuxna män på Migrationsverkets anläggningsboende var SR:s Ekot. Bara i Malmö hade 59 barn i fjol – med verkets välsignelse – fått dela bostad med sin vuxne äkta hälft. Nyheten slog ner som en bomb även i Danmark där morgontidningen Berlingske kunde avslöja att samma sak sker där om än – enligt Udlændingestyrelsen, Migrationsverket, − i tämligen ringa omfattning. Men chocken och ilskan var stor och Karen Elleman, social- och inrikesminister, aviserade att det regelverk som gjort att utländska äktenskap mellan minderåriga, eller där i alla fall en av parterna fortfarande är att betrakta som barn, ska ändras.

Och i dag, tisdag, kan även norska public serviceföretaget NRK berätta att minst 61 gifta barn sökte asyl i landet under 2015. Enligt de uppgifter som NRK har fått från statliga Barne- ungdoms- og familiedirektoratet, Bufdir, var minst tio av flickorna under 16 år. 49 pojkar och flickor var mellan 16 och 17 år och minst två av flickorna under 18 år är gravida med sitt andra barn.
De asylsökande barnen kommer i huvudsak från Syrien, Afghanistan och Irak, och enligt Bufdir – som på grund av sekretess inte kan gå in på enskilda fall – ska den 11-åriga flickan ha kommit till Norge för högst tre månader sedan.

Budfirs direktör Mari Trommald, säger till NRK man ser mycket allvarligt på att minderåriga riskerar att bli offer för övergrepp, våld och tvångshandlingar och att direktoratet arbetar hårt för att hjälpa barnen och förebygga situationer som innebär tvång.
− Detta kan vara en fråga om brottmål, säger hon.
I november kom ett gift par, en 23-årig man och hans gravida 14-åriga hustru över gränsen vid Storskog i norra Norge. Paret har redan ett barn, en son på 18 månader. Makarna bor nu åtskilda och pappan utreds av polis.

− I Norge gäller norsk lag och därför måste vi se till att barn inte utsätts för sexuellt umgänge, våld eller andra tvångssituationer när de är i Norge, säger Maria Trommald vidare.
I Norge gäller principen att alla gifta flickor som är under 16 år inte ska bo ihop med maken, men även om det betyder att de flesta bor skilda åt, kan enligt, Maria Trommald, undantag göras och där får man helt enkelt gå in och se närmare på de enskilda fallen. I Norge är åldersgränsen för sexuellt umgänge 16 år och det är också det som får avgöra hur man tänker, förklarar hon och tillägger:
− Men i våra bedömningar ser vi också på problemställningar som våld och tvång.

Att tvingas bo åtskild från mannen är emellertid enligt norska Rädda barnen inte det som i alla lägen nödvändigtvis är det bästa för den minderåriga flickan.
− Vi anser att man måste göra individuella bedömningar som är till barnets bästa, säger Thale Skybakk till NRK.
Anledningarna till att barnäktenskap ökar i hela världen är fattigdom, krig och konflikter och med alla dessa människor på flykt menar Thale Skybakk att det är ”naturligt” att man även i Norge nu konfronteras med denna verklighet.
− Så nu måste vi se till att vi får bra rutiner och riktningslinjer för hur myndigheterna ska hantera detta, säger han.