Tyskarna beväpnar sig som aldrig förr. Försäljningen av vapen ökar kraftigt och anledningen tros vara debatten om flyktingrelaterad kriminalitet. Utvecklingen oroar polisen.

Vapenhandlare i Tyskland har goda och bråda dagar. Från hela landet rapporteras om att försäljningen av självförsvarsvapen och pepparspray på senare tid har ökat nästan explosionsartat, skriver dansk-tyskspråkiga Flensborg Avis.

Bara i januari har det i Flensburg hittills utfärdats 23 vapentillåtelser som berättigar innehavaren till att ha till exempel skrämselvapen och enligt kommunen är det fler än under hela fjolåret. Stadens enda vapenhandlare har i stort sett sålt slut på sitt lager av skrämselvapen och pepparspray, och tendensen är den samma i hela Tyskland. Suget efter vapen är enormt och en försäljare i Lübeck rapporterar om en 20-faldig ökning av mindre självförsvarsvapen.

Enligt tidningen är utvecklingen med största sannolikhet en följd av den debatt om invandrarrelaterade kriminalitet som blossade upp explosionsartat efter nyårsnattens sexuella massövergrepp på kvinnor i flera tyska städer. Men den kopplingen vill varken Flensburg kommun eller polisen i staden göra, i alla fall inte officiellt, och ordningsmakten är inte alls glad över att invånarna har fått ett så stort och plötsligt behov av att skaffa sig vapen till självförsvar.

− I grunden är vi emot att invånarna beväpnar sig för att kunna försvara sig, säger Flensburgspolisens Franziska Jurga till tidningen och tillägger att det trots allt fortfarande polisen som får utöva våld. Hon varnar också för att en beväpnad privatperson kan verka provocerande och leda till att en situation förvärras.
Också polisfacket varnar för utvecklingen och ser en annan lösning på problemet med den ökande kriminaliteten.

− Ett vapen ger bara en falsk trygghetskänsla och i nuvarande situation är det enda rätta att fler polisen anställs, säger Thomas Kliewer, ordförande för Deutsche Polizeigewerk-schaft, DpolIG.
En privatperson som använder gas- eller varningspistoler kan dessutom råka i klammeri med rättvisan. Även om man inte kan skjuta ihjäl människor med mindre vapen kan de – om de avlossas på nära håll – skada rejält och enligt Franziska Jurga handlar det då juridiskt om allvarlig kroppsskada.
− Och då är det bara en domare som kan avgöra om det har varit en fråga om självförsvar eller inte, säger hon.