Tyskarna blir allt mer negativa till EU. På ett halvår har andelen skeptiker ökat från 17 till 27 procent, visar en färsk opinionsundersökning.

Allt fler tyskar har svårt att se det fina i kråksången med Europeiska unionen. Mer än tre fjärdedelar av landets medborgare anser att den enorma asylinvandringen till Europa är det största problemet i samarbetet medlemsländerna emellan och kritikerna konstaterar att EU:s sätt att hantera krisen har varit mycket dåligt och illa koordinerat.

Detta framgår av en opinionsundersökning om den tyska befolkningens syn på unionen som EU-kommissionens kontor i Berlin offentliggjorde i går, tisdag.
Undersökningen gjordes mellan den 7 och 16 november, en för alla tillskyndare av EU-projektet mycket olycklig tidpunkt eftersom flyktingkrisen då var den helt dominerande frågan i både medier och den vanlige tyskens vardag. Det visade sig då att bara en tredjedel, eller 34 procent, av de tillfrågade uppfattar EU som något positivt. Sedan senaste rundfrågningen som gjordes i maj har andelen EU-positiva sjunkit från 45 procent, alltså med elva procentenheter, och det är under snittet i de 28 medlemsländerna.
Resten av de tillfrågade har en syn på EU som varken är positiv eller negativ.

Richard Kühnel, som företräder EU-kommissionen i Tyskland, erkänner utan omsvep att sammanslutningens anseende har tagit stryk av den uppenbara förmågan att sköta flyktingkrisen, men slår också fast att opinionen inte befriar unionen från dess ansvar.
− Medborgarna i Tyskland förväntar att EU och medlemsländerna agerar gemensamt, säger han i pressmeddelandet.

En överväldigande majoritet, 88 procent, av de tillfrågade tyskarna menar att det är viktigt att den fria rörligheten inom EU bevaras. 76 procent svarar att invandringen är det största problemet vilket kan jämföras med att 55 procent ansåg det samma i förra undersökningen.
Också inom övriga medlemsländer har andelen EU-positiva minskat med fyra procentenheter och ligger nu på 37 procent. I elva länder är bilden av EU övervägande positiv, medan tillfrågade invånare i 15 länder ställer sig neutrala. I två länder, Cypern och Österrike, är uppfattningen av EU övervägande negativ.