Efter ett flertal tillfällen av verbala sexuella trakasserier och ett våldtäktsförsök på öppen gata, sätter den tyska staden Bornheim ner foten: Manliga flyktingar över 18 år portas från simhallen.

Värdegrunden när det gäller jämställdhet mellan könen är bara inte till diskussion! Det är det budskap som ett större antal manliga flyktingar i alla åldrar får sig inpräntat när de samlas till informationsdagar i flyktingcentret i Bornheim.

Staden har visserligen varit förskonad från händelser liknande de som på nyårsnatten utspelade sig i flera tyska städer − inte minst då i Köln, dit avståndet bara är ett par mil − men på senare tid har kvinnor vid åtskilliga tillfällen antastats – om än bara med ord – i simhallen. Jämfört med vad som hände i grannstaden kan detta givetvis te sig som bagateller, men icke desto mindre ser stadens politiska ledning allvarligt på männens beteende, som dessutom skapade rubriker i lokaltidningarna. Till detta kommer att en 54-årig kvinna på öppen gata blev antastad av en 18-årig flykting, men ett förbipasserande äkta par lyckades förhindra att angreppet utvecklade sig till något värre, berättar tv-kanalen Westdeutscher Rundfunk, WDR.

Det är den senaste tidens händelser som har föranlett de styrande i Bornheim att samla de manliga flyktingarna till informationsdagar för att på allvar upplysa dem om vad som gäller i förhållandet till det motsatta könet. Och enligt Markus Schnapka, fullmäktiges förste vice ordförande, är det inget snack om saken: i Tyskland råder jämställdhet mellan könen. Punkt. Slut.
Men politikerna anser inte att det räcker med bara information och upplysning. För att understryka hur allvarligt man ser på situationen, är vuxna manliga flyktingar och asylsökande från och med nu portförbjudna i simhallen.
− Jag vet att med detta gör de allra flesta orätt, men jag ser ingen annan möjlighet än att sända denna tydliga signal, säger Markus Schnapka.

Han tillägger att förbudet dock bara är tillfälligt och sannolikt kommer att upphävas – men inte förrän han känner att alla har förstått budskapet. För att förvissa sig om att så också sker, kommer både han och socialarbetare i staden att också ha individuella samtal med de unga männen.
För att dessutom vara på den säkra sidan att hans åhörare begriper vad som sägs under informationsdagarna översätts allt till tre olika språk.

I Sverige är problem mellan män och kvinnor i simhallar ett välkänt fenomen, men här i landet har man hittat andra lösningar genom att helt enkelt införa skilda badtider. En undersökning som SVT Nyheter gjorde i augusti i fjol, visade att sex av 30 kontaktade badhus har separata tider för kvinnor.
För bara någon vecka sedan skrev DN att det blir allt vanligare med sexuella ofredanden i svenska simhallar. Inte då minst i Stockholm, där man på Eriksdalsbadet kunde notera ett ökat antal misstänkta övergrepp under november och december 2015. Ett förslag på hur problemet ska lösas är fler badvakter, ett annat att gärningsmännen helt enkelt portas – precis som nu har skett i Bornheim.