Moderaterna måste uppdatera sin strategi och världsbild. Alliansen kommer inte att komma tillbaka, i alla fall inte i 2006 eller 2010 års version.

Vill Moderaterna ha en chans att bli ett regeringsbärande parti måste de inse att framtiden ligger i att bli som Socialdemokraterna och regera med stöd av olika partier i lösa koalitioner.

Än så länge verkar partiet dock hänga fast vid föreställningen om Alliansens återuppståndelse. Frågan är vad planen egentligen är. Det kommer inte gå att samla de borgerliga partierna på samma sätt och kring samma frågor som var möjligt 2006. Överutnyttjandet av sjukförsäkringssystemet och Göran Perssons mallighet är inte högst upp på dagordningen längre. De samhällsfrågor Alliansen klarade av att svara på gemensamt för tio år sedan är inte längre aktuella. I dagsläget leder de aktuella frågorna istället till borgerlig splittring.

Tvångskvoteringen av föräldraförsäkringen är en sådan fråga, där Liberalerna gick samman med det socialistiska blocket. En avgrund har även öppnats i invandringsfrågan. Speciellt mellan Moderaterna och Centerpartiet. Hur ärlig Moderaternas omsvängning är återstår att se. Att Centerns fortsatta färd bort från verkligheten är ärlig kan vi dock vara säkra på.

Så frågan är hur Alliansens ska enas nu när värde- och identitetsfrågor som invandring och familjepolitik ökar i tyngd på bekostnad av de klassiska trätoämnena kring ekonomi och statens storlek.

Jag tror det börjar bli bråttom för Moderaterna att välja sida – och välja rätt sida. Invandringsfrågan är här för att stanna, för evigt. Det svenska etablissemanget har varit världsunikt skickliga i att strypa debatt och information kring invandringen, varför frågan inte förrän det senaste halvåret seglat upp som den viktigaste. Men nu är anden ur flaskan och går inte att stoppa tillbaka.

Utsikten att Moderaterna ska kunna bygga ett varaktigt samarbete med Centern när partierna numera representerar diametralt olika uppfattningar i den största och viktigaste frågan är inte troligt, för att uttrycka det milt. Moderaternas chans till att åter bli ett maktparti är att klara av att samarbeta åt flera håll där Sverigedemokraterna för tillfället framstår som den mest naturliga partnern.

Under 2016 har Moderaterna en sista chans att ta sig an det nya politiska landskapet och göra SD till ett stödparti. Gör man inte det i tid är det Moderaterna själva som kommer bli stödparti åt Sverigedemokraterna i en inte allt för avlägsen framtid.