I kölvattnet efter alla sexuella övergrepp som begåtts i Europa av asylsökare från muslimska länder rycker Expressenkrönikören Bilan Osman ut för att sprida dimridåer i syfte att ta muslimer i försvar.

Det behövs dock inte. Självklart fattar vi att inte alla muslimer och inte heller alla asylsökare är skurkar med taskig kvinnosyn, men vi fattar också att synen på kvinnor är olika i olika kulturer. Den typiske svensken har en annan kvinnosyn än den typiske afghanen. Man kan titta på hur lagarna ser ut i olika länder. Eller på attitydundersökningar. Det är inte svårt för den som vill.

Dessa värderingar sitter inte i generna. Vår svenska kvinnosyn har förändrats genom tiderna. När vi talar om olika kvinnosyn i olika kulturer talar vi om hur det ser ut i vår tid. De som kommer till Sverige påverkas av svensk kultur. Barn till invandrare kan ha en helt vanlig, svensk kvinnosyn.

I sin krönika, ”Det finns inget land där sexuellt våld är socialt accepterat”, publicerad den 26 januari påstår hon att olika kulturer inte har ”särskilda normsystem” som skiljer dem från väst. Det är ju humbug. I flera muslimska länder är det till exempel socialt accepterat både att gifta sig med flera kvinnor och att gifta sig med flickebarn. Det är det inte i väst. Att aga både hustru och barn är lagligt i de flesta muslimska länder.

Sedan påstår hon att det inte finns något land i världen där sexuellt våld är accepterat. Det är så lögnaktigt att man storknar. I nästan alla muslimska länder är det både lagligt och socialt accepterat att våldta sin hustru. Hon nämner Afghanistan och Syrien som exempel på länder där sexuellt våld inte är socialt accepterat. Driver hon med oss? I Afghanistan är det både lagligt och socialt accepterat att gifta sig med ett barn, våldta henne när man vill och aga henne om hon vägrar sex eller bara är uppstudsig.

Enligt yttranden som hålls för sanna av mainstreammuslimer har profeten Muhammed sagt att en man har rätt att ta sin hustru närhelst han behagar. Den hustru som nekar sin man sex är förbannad av Gud och en synderska. Mannen har rätt till sin hustru. Hon är halal, tillåten. Dessa åsikter är inte extrema i ett islamiskt perspektiv utan lärs ut i alla moskéer jag har varit i. Även svenska moskéer alltså.

Bilan Osman beklagar sig över att män från Mellanöstern och Nordafrika ”betraktas som barbarer som måste civiliseras”. Men det är barbariskt att våldta och aga sin barnbrud. Det är inte civiliserat. Men jag säger inte att alla afghaner eller mellanösternmän är barbarer. Och jag säger inte att de är dömda till evigt barbari.

Det finns upplysta och kultiverade människor i Afghanistan och Syrien och i övriga delar av Nordafrika och Mellanöstern. Det är dessa som kommer att förändra sina länder i rätt riktning. Det är dessa vi ska stödja. Man hjälper inte kvinnorna genom att sprida dimridåer och påstå att allt är okej.

Mohamed Omar