Var det ensamkommande asylsökande killar som bor på Malmö stads transit- eller anvisningsboenden som låg bakom sextrakasserierna på nyårsafton? Det är en av de frågor som SD-kommunalrådet Magnus Olsson kräver svar på av sociala resursnämnden.

Under ett stort antal år har de utländska – i synnerhet de med upphov i Mellanöstern – influenserna vuxit sig allt starkare i Malmö.  Nu finns tecken på att den senaste importen kan vara ”taharrush gamea”, ett fenomen som har sin upprinnelse i Egypten och som går ut på att större grupper av män omringar en kvinna och sedan ofredar henne sexuellt. Det var det som hände i Köln. I Hamburg. I Stuttgart, Helsingfors och Kalmar. Men också i Malmö drabbades och för flera flickor och unga kvinnor blev nyårsnatten en mardröm.

Att män sexuellt ofredar kvinnor är dessvärre inget nytt – men det som hände i Tyskland, Helsingfors och Kalmar nyårsnatten 2015/2016 var av tidigare aldrig skådad omfattning och polisens sammanfattningar var i stort sett samstämmiga: Vi har aldrig varit med om något liknande. Detta trotsar all beskrivning.
Malmöpolisens konklusioner skiljer sig inte från de övrigas och i en rapport skriver man följande:
“Något som stack ut från tidigare år var att ett par hundra som jag ser som ’ensamkommande från Afghanistan’ drev omkring i city och var allmänt stökiga. Flera fall där stora gäng av dessa omringade framförallt berusade tjejer/kvinnor och ofredade dessa.”
− Eftersom det hände samma natt på så många olika platser får man nästan känslan av att detta på något sätt har varit organiserat, säger Magnus Olsson, som beskriver männens beteende som ”fruktansvärda gärningar”, kräver nu att hela samhället mönstrar samtliga resurser för att den här typen av massövergrepp mot kvinnor inte ska kunna upprepas i framtiden.

− Men man måste ju vara ärlig och säga som det är, för man vinner ingenting på att sopa problemen under mattan. Det vi nu ser är en direkt konsekvens av inte bara nuvarande utan även tidigare regeringars okontrollerade invandringspolitik, säger han.
Han tillägger att om polisens uppgifter stämmer – om att de var ”ensamkommande flyktingbarn” från Afghanistan som drev runt i Malmö, antastade kvinnor och spred allmän skräck – styrker det bara hans egen, och många andras, uppfattning om att den muslimska kulturen innebär problem.
− Man kan ju bara se på den syn man har på kvinnor i Saudiarabien, säger han.

Även om polisens uppgifter tyder på att gärningsmännen verkligen var afghanska ensamkommande ”flyktingbarn”, vill kommunalrådet inte dra några förhastade slutsatser. Detta är en fråga som måste genomlysas ordentligt, menar han, och det är också skälet till att han nu lyfter fram nyårsnattens händelser som ett ärende till sociala resursnämndens möte i slutet på månaden.
− Vi måste få klarhet i vad som har skett; vilka det är som ligger bakom trakasserierna och om det finns kopplingar till de asylsökande ungdomar som har inlogerats på boenden som Malmö stad ansvarar för, säger han.
Det är ett utredningsuppdrag som han menar ska ligga på förvaltningens avdelningschef och när det är slutfört ska uppgifterna presenteras för och delges alla politiker i nämnden.

Dessutom kräver han utredning av i vad mån de regler och ramar som gäller för ensamkommande som bor på Malmö stads transit- eller anvisningsboenden efterlevs samt om ”taharrush gamea” och sexuella masstrakasserier är vanligt förekommande i staden.
Själv har han i och för sig aldrig hört talas om något liknande tidigare, men han betonar att det i och för sig inte är någon garanti för att det inte har hänt.
− Man kan ju bara se på Stockholm. Kanske har man mer eller mindre mörkat även här, säger han. Saken måste hur som helst upp till ytan för det handlar om respekt för dem som har drabbats nu och för dem som eventuellt skulle kunna drabbas i framtiden, säger han.

Fram till slutet av november hade Malmö stad 1 567 ”barn” i olika boenden – och antalet har sedan dess inte minskat utan snarare tvärtom. Magnus Olsson har ingen exakt siffra, men tror sig minnas att den senaste uppgiften talade om minst 2 000 ensamkommande vid årets slut.
På grund av Öresundsbron är belastningen – inte minst den ekonomiska − på Malmö extrem.
− Vi är ju en ankomst- och transitkommun och 50 procent av alla asylsökande har kommit genom Malmö. Mottagandet av dessa ensamkommande flyktingbarn ligger på kommunerna, men staten betalar. Detta till trots har Malmö stad, för att kunna klara migrationskrisen, fått punga ut med minst 153 miljoner kronor ur egen kassa. Och det är alltså pengar som skattebetalarna får stå för, konstaterar Magnus Olsson.

Men som en följd av att flyktingar och migranter utgör en så stor del av befolkningen – men som inte bidrar till stadens inkomster, utan tvärtom är överrepresenterade när det gäller olika former av ekonomiskt bistånd, kommunala arbetsmarknadsåtgärder och vuxenutbildning, får detta Malmös kostnader att skena i höjden. Notan för hemlösa ligger på 259 miljoner och den verkligt tunga posten, försörjningsstöd, hamnar på en miljard. För att klara detta för Malmö minst 4,5 miljarder i utjämningsstöd och i år tillkommer dessutom 380 nya miljoner från finansminister Andersson. Tack vare alla bidrag går Malmö 2015 med ett plus på cirka 150 miljoner kronor.

− Men vad händer den dag när staten inte längre kan hålla Malmö under armarna? Och vad än värre är – hur ska vi kunna betala alla nya skolor som behövs, säger en bekymrad Magnus Olsson som kan lägga till ytterligare fyra orosmoln: bostadsbristen, arbetslösheten, nödvändiga satsningar på infrastruktur och anställda inom Malmö stads verksamheter som på grund av en dålig bemanning redan har tvingat ner på knä.