Än en gång har det visat sig att ryktet om de syriska flyktingarnas höga utbildning är betydligt överdrivet. Rön från tre danska arbetsförmedlingar visar att bara fem- tio procent har en utbildning som omedelbart kan ge jobb.

Samtiden har i flera artiklar tidigare redogjort för hur bilden av de välutbildade syriska flyktingarna har krackelerat i både Danmark och Norge. I september redogjorde vi för en dansk undersökning som visade att bara 13 procent av syrierna hade fått arbete efter tre år i landet. Generellt hade de 2 000 syrier som ingick i studien låg utbildning och enligt professor Jacob Nielsen Arendt vid Nationella institutet för kommuners och regioners analys och forskning, Kora, innebär detta stora problem för integrationen. En ytterligare försvårande faktor är, enligt professorn, det faktum att den utbildning som flyktingarna ändå har med sig hemifrån sällan eller aldrig är gångbar i det nya hemlandet.

Så sent som för bara en vecka sedan, kunde vi berätta om att man i Norge har gjort samma erfarenheter, som dessutom får stöd i en rapport som OECD publicerade i våras.
Och nu har tre arbetsförmedlingar i danska Viborg, Skive och Herning kommit fram till slutsatser som helt stöder professor Arendts påstående att den utbildning som flyktingarna har fått i Syrien inte är efterfrågad i Danmark. Faktum är att bara är mellan fem och tio procent har en utbildning som har gett kvalifikationer som omedelbart är relevanta för den danska arbetsmarknaden, uppger DR Nyheder.

Trots att danska medier tidigare har skrivit om detta problem, kom den bristfälliga utbildningen ändå som en överraskning för de anställda på de tre arbetsförmedlingarna. När man Viborgs kommun undersökte flyktingarnas kompetenser visade det sig att det i gruppen fanns till exempel skräddare och taxichaufförer, en var väskmakare och ytterligare en var byggjobbare. Många hade nio års skolgång, någon något mer, men det fanns också de som hade suttit i skolbänken mindre än nio år.
Detta var något som fick Sofie Steensgaard, avdelningschef på Jobcenter Viborg, att inse att sanningen blev en helt annan än den man hade hoppats på – eller kanske förletts att tro:
− De förväntningar vi i samhället hade på några mycket högutbildade och den verklighet vi möter, stämmer inte överens, säger hon till tv-kanalen.

I Skive har man också anledning att konstatera att syriernas utbildning inte på något sätt sticker ut i förhållande till andra flyktinggruppers.
− Det är många som har arbetat utan yrkesutbildning eller som har blivit upplärda av en arbetskamrat. Men det är inte utbildningar eller kompetenser som bara kan överföras till en dansk arbetsplats, säger sektionschef Lisbeth Sanders.
I likhet med sin landsman professor Jacob Nielsen Arendt och den norske pedagogikprofessorn Thomas Nordahl, kan hon bara komma till en slutledning: att integrera de lågt utbildade syriska flyktingarna kommer att kräva stora insatser från det omgivande samhället.