Tysklands förbundskansler pressade Angela Merkel gör nu klart för flyktingarna från Syrien och Irak vad som gäller.
− När konflikter är över ska ni åka hem igen – precis som 70 procent av flyktingarna från det forna Jugoslavien gjorde, säger hon.

”Wir schaffen das” – detta klarar vi – var de ord som ”Mutti” Merkel upprepade som ett mantra i höstas när flyktingar och migranter på hennes inbjudan dagligen och i en nästan aldrig sinande ström anlände till Tyskland. Men ganska snart stod det klart att hennes generositet kanske inte var en så bra idé, trots allt, och framför allt saknade den folkligt stöd. I takt med att antalet asylsökande ökade, ökade också pressen på förbundskanslern från både politiker och allmänhet. Höstens och vinterns opinionsmätningar har visat på en stadigt nedgående trend och när tidningen Bild tillsammans med analysföretaget Insa bara för ett par veckor sedan tog pulsen på väljarna, blev domen hård: inte på flera år har Merkels parti, CDU och systerpartiet i Bayern, CSU, haft sämre siffror än nu.

Samtidigt vinner EU-kritiska Alternativ für Deutschland, AfD, allt mer mark. Merkels situation blir inte heller bättre av att hela 40 procent av den tyska befolkningen, enligt en ny Insa-undersökning, anser att hennes hantering av flyktingkrisen har varit så dålig att hon bör avgå.
De vikande opinionssiffrorna och den kritik som tog ny fart efter nyårsnattens massangrepp på flickor och kvinnor i flera tyska städer, har nu fått den en gång nästan helgonförklarade, men nu allt mer ifrågasatta, Merkel att ändra taktik. Till det kommer att Horst Seehofer, ledaren av partiet i Bayern, har hotat med att dra den tyska koalitionsregeringen inför rätta om strömmen av asylsökande inte hejdas.

Så i ett – som det verkar – försök att blidka alla kritiska röster, är det nu hennes klara budskap att alla de syrier och irakier som har flytt hemlandets konflikter och sökt skydd i Tyskland ska återvända när läget åter har normaliserats. Det är viktigt, menar hon, att betona att de flesta flyktingar bara har fått tillstånd att stanna i Tyskland under en begränsad period.
− Så när det åter är fred i Syrien och Islamiska staten har besegrats i Irak, förväntar vi oss att ni återvänder till era hemländer och tar med er den kunskap ni har förvärvat, sa hon vid lördagens möte med CDU i delstaten Mecklenburg-Vorpommern i nordöstra Tyskland, uppger nyhetsbyrån Reuters.

Tyskland tog i fjol emot 1,1 miljoner flyktingar och migranter och enligt Fabrice Leggeri, chef för EU:s gemensamma gränskontrollbyrå, håller FN det för sannolikt att ytterligare en miljon människor kommer att anlända till Europa över östra Medelhavet och Balkanrutten i år.
Än en gång har Angela Merkel försökt förmå andra EU-länder att ställa upp för att lösa situationen ”eftersom antalet måste minskas ännu mer och får inte börja öka igen nu under våren. Men hittills har hon ju inte lyckats överbevisa något land om nödvändigheten i ett kvotsystem.

Enligt den tyska förbundskanslern borde det ligga i alla EU-länders intresse att de yttre gränserna skyddas och hennes uppfattning är att alla skulle bli lidande om Schengen kollapsar – en eventualitet som EU-presidenten Donald Tusk har varnat för kan vara nog så nära förestående om medlemsländerna inte tar sig samman  och samarbetar – och de nationella gränserna stängs.
Pressen på Angela Merkel och regeringen har, som Samtiden tidigare berättat om, lett till att länder som Marocko, Algeriet och Tunisien ska förklaras som säkra länder i syfte att stoppa strömmen av migranter från Nordafrika. Enligt Angela Merkel har kung Mohammed VI av Marocko också sagt att man är beredd att ta tillbaka folk till landet, uppger danska TV2.