60 procent av alla asylsökande som kommer till EU är ekonomiska migranter utan skyddsbehov. Att skicka hem dem snabbare skulle innebära en enorm skillnad, menar Frans Timmermans, EU-kommissionens förste vice ordförande.

I december kom 108 000 asylsökande till Grekland, medan 9 700 sökte sig till Italien, enligt färska siffror från Frontex, EU:s gränskontrollmyndighet för de yttre gränserna. Under 2015 tog dessa båda länder sammanlagt emot över en miljon eller – för att vara exakt – 1 040 000 asylsökare.

Starka röster runt om i Europa hävdar envist att i princip alla dessa människor är på flykt undan krig och förföljelse, men det är en föreställning som Frans Timmermans, just med hänvisning till Frontex-rapporten, konstaterar inte stämmer. Majoriteten av ”flyktingarna” – 60 procent – är nämligen inte alls flyktingar utan personer som söker sig till Europa av ekonomiska skäl.
− De som för närvarande kommer till Europa kommer från länder där man kan anta att de inte har ringaste skäl till att ansöka om flyktingstatus. Det rör sig om över hälften, 60 procent, säger den socialdemokratiske holländske tidigare utrikesministern, i en intervju med den nederländska tv-stationen Nederlandse Omroep Stichting, NOS.

Detta är också något som Frontex intygar.
− Vi kan bekräfta att långt från alla asylsökande kommer från Syrien. Men hur många procent som kommer från de olika länderna är jag inte berättigad att upplysa om. Dessa siffror kommer Frontex att offentliggöra inom kort, säger Ewa Moncure, talesperson för Frontex i Warszawa till danska TV2.
Av rapporten framgår dock att av de 108 000 asylsökande som kom från Turkiet till de grekiska öarna i december utgjordes den största gruppen av syrier. I Italien är det mest människor från Nigeria som, efter att ha kommit över Medelhavet, söker asyl.

Men enligt Frans Timmermans är det i synnerhet människor från Tunisien och Marocko som via Turkiet söker sig mot något EU-land och detta uteslutande av ekonomiska skäl, vilket betyder att de inte har några som helst reella möjligheter till att beviljas asyl.
Detta ökar givetvis pressen på ett EU där situationen i flera länder redan nu är kaosartad inte minst på grund av alla ekonomiska migranter som stjäl resurser från de verkligt behövande riktiga flyktingarna. Frans Timmermans ser bara en lösning på problemet: att de som kommer av ekonomiska skäl ska returneras mycket snabbare än vad som nu sker.
− Om vi tänker oss att vi började göra det, skulle det göra en enorm skillnad, säger han och pekar just på att de verkliga krigsflyktingarna i så fall skulle kunna få markant ökad hjälp.