Så fort LO-folk ombeds motivera sitt rabiata motstånd mot Sverigedemokraterna brukar det heta att det har med ”värdegrund” att göra. Jag har alltid tyckt att det är ett kryptiskt svar som man kommer undan med alldeles för lättvindigt. Men nu förstår jag äntligen.

Det är ju helt uppenbart att SD aldrig kommer att vända bort blicken från LO-pamparnas dubbelmoral, girighet och tendens att låta andra betala deras notor. LO-garnityret gör på sätt och vis helt rätt i att motarbeta oss, vi kommer nämligen aldrig att acceptera deras värdegrund.

Av Aftonbladets aktuella avslöjanden framgår att LO:s största förbund Kommunal använt hundratals miljoner till att driva en lyxkrog med brakförlust, en lyxkrog man bland annat använder till sin egen representation. Varifrån får Kommunal alla dessa pengar? Jo, detta är en stormrik organisation som äger fastigheter och bolag för miljardbelopp. Därtill kommer medlemsavgifter på mer än en miljard per år, huvudsakligen från låginkomsttagare ute i kommunerna.

Då är det förstås avrundningspengar att bjuda ledningen på spritfester och gratis lyx, men det är fortfarande en oacceptabel attityd, värdegrund om ni så vill. Ön Marholmen i Stockholms skärgård ägs av Kommunal och där har deras ledning kunnat fira semester privat utan att faktureras. Jag vet inte om det bara är en journalistisk vinkling, men enligt Aftonbladets citat kan cheferna ha höga krav, medan personalen arbetar extra hårt för deras skull. Likadant förhåller det sig på Kommunals krog, ägd via ett bolag, där sliter restaurangpersonalen för usla löner medan ledningen smörjer kråset med påkostad representation. Värdegrund var ordet.

Vi har dessutom fått reda på att Kommunals fastighetsbolag förmedlar synnerligen attraktiva lägenhetskontrakt, både till den egna ledningen och till redan välbeställda socialdemokratiska ministrar. I moderna, demokratiska länder måste det vara högst ovanligt att en fackförening i praktiken bekostar flott boende åt regeringens ministrar. Varför har ingen reagerat förrän nu?

Under alla omständigheter aktualiserar detta den unkna alliansen mellan LO och Socialdemokratin, de kommer alltid att hålla varandra om ryggen och försvara varandras intressen. När institutioner växer ihop på det här sättet understryker det behovet av maktskifte, låt vara att det inte är något nytt.

LO-bossarnas förakt för de egna medlemmarna, ofta låginkomsttagare, måste vara gränslöst. Förutom att de ska finansiera ledningens guldkant på tillvaron med sina medlemsavgifter ska de dessutom generera legitimitet åt organisationen genom sina medlemskap och självklart också röster till Socialdemokraterna.

Så nu förstår vi allt bättre varför LO-ledningen känner sådan skräck inför SD:s opinionsframgångar.

De är oroliga för att vi en vacker dag gör det svårare för dem att leva lyxliv på sina medlemmars bekostnad, att vi gör det svårare för dem vara en stat i staten som bränner hundratals miljoner på partipolitik och icke-facklig verksamhet. Jag kan bara säga att de har all anledning att oroa sig. LO:s medlemmar, däremot, har allt att vinna på fortsatta framgångar för SD. Detta har många av dem redan insett och enligt aktuella opinionsmätningar är SD det största partiet bland LO-medlemmar. Snöbollen är i rullning.

Många av just Kommunals medlemmar lär inom en snar framtid inse att LO och Socialdemokraterna inte företräder deras intressen. Sambandet mellan den kraschade migrationspolitiken under 2015 och kommunernas usla ekonomi är det knappast någon som förnekar. Detta i kombination med kommunernas åtaganden gentemot nyanlända migranter innebär att bland andra Kommunals medlemmar kommer att tvingas arbeta hårdare med sämre löneutveckling. Och med sämre resultat i verksamheten, eftersom resurserna inte räcker till. Tro inte att kommunanställda inte märker detta.

Det är skamligt att LO av politiska skäl inte uppmärksammar asylkaosets konsekvenser för de egna medlemmarna, utan istället lägger sina resurser på att med lögnaktiga kampanjer smutskasta socialdemokratins största politiska motståndare, Sverigedemokraterna. Detta gör man dessutom med pengar som SD:s egna sympatisörer betalar in.

Undra på att LO-pamparna inte begriper sig på hederliga människors värdegrund.

Tomas Brandberg