Nyårsnatten i Köln var långt värre än vad som hittills framkommit. En klart underbemannad polis vädjade om förstärkning – men förgäves. Helt maktlösa kunde de bara se på när pöbelhopen förgrep sig på de försvarslösa kvinnorna. Detta enligt en intern polisrapport.

Hittills har den tyska polisen fått in cirka 150 anmälningar på vad som hände på nyårsafton i Köln, då uppskattningsvis 1 000 män – enligt uppgift med rötter i Mellanöstern och Nordafrika – fullständigt gick amok på området mellan centralstationen och Kölnerdomen. Tre fjärdedelar av anmälningarna rör sexuella kränkningar och i minst två fall handlar det om övergrepp som uppfyller den juridiska definitionen på våldtäkt.

Enligt en första polisrapport som offentliggjordes på Nyårsdagens morgon, hade nyårsfirandet varit, om inte precis lugnt och stillsamt, så i alla fall ingenting som kunde betecknas som uppseendeväckande. Men i takt med att allt fler kvinnor anmälde de fasor och övergrepp som de hade varit offer för, framträdde en helt annan bild och polischef Wolfgang Albers tvingades erkänna att beskrivningen av nyårsnatten som ”huvudsakligen fredlig” var en felbedömning.
Och hans påstående, om en massiv polisnärvaro på domkyrkoplanen, har nu fallit ihop som ett korthus. Det visar en ny internrapport från polisen i Köln som tidningen BILD har tagit del av, skriver danska B.T.

Redogörelsen avslöjar att polisen, tvärtemot polischefens uttalande, var klart underbemannad och att polismännen på plats upprepade gånger begärde assistans – som aldrig kom.
Rapporten berättar om hur de maktlösa poliserna i stället bara förvandlades till passiva åskådare när gärningsmännen hotade ögonvittnen. Bland annat avslöjas att grupper av män slog ringar om poliserna vilket gjorde att de varken kunde se eller röra sig, allt medan andra i mobben ostört kunde ägna sig åt trakasserier, stölder och sexuella övergrepp. Dessa nya uppgifter gör inte livet lättare för polisledningen i Köln, som ju tidigare har hävdat att det var först efter att anmälningarna efter midnatt formligen började välla in som man blev klar över omfånget av övergreppen.

Så här står det bland annat i rapporten:
”Omkring klockan 22.35 fylldes platsen vid centralstationen och järnvägsstationen av ännu fler människor med invandrarbakgrund. Kvinnor med eller utan ledsagare löpte bokstavligt talat gatlopp genom massor av kraftigt berusade män, på ett sätt som trotsar all beskrivning”.
Polismännen slår i rapporten också fast att de fruktade dödlig utgång.
”Vi bedömde båda två att den aktuella situationen (kaos) kunde leda till omfattande skador, till och med döda”.

Omedelbart efter de första avslöjandena om att firandet var långt ifrån så fredligt som Wolfgang Albers först hade velat göra gällande, framfördes krav på hans avgång och efter att den nya rapporten nu har kommit fram, har pressen på polischefen ökat ytterligare. Både det tyska inrikesdepartementet liksom förbundsstatens eget, har dragit igång undersökningar av den polisiära insatsen på nyårsnatten och samtidigt med detta fortsätter polismän att gå igenom material från övervakningskamerorna i närheten av domkyrkoplanen. Förhoppningen är att man ska kunna identifiera gärningsmännen, men det är ett arbete som nog blir svårt. Hittills har man bara lyckats hitta 16 misstänka som man dock ännu inte har några namn på.

Än så länge har man inte kunnat klarlägga hur många av de över 1 000 närvarande männen som var aktiva i alla de övergrepp som ägde rum. Lika lite har man fått någon klarhet i om det var frågan om en på förhand uppgjord och koordinerad aktion. Det har ju också spekulerats i om mobben i Köln kan kopplas till ett kriminellt nätverk, som utgörs av nordafrikaner, i närliggande Düsseldorf.

Spörsmålet om de många gärningsmännens etnicitet är ett känsligt kapitel i Tyskland och från flera håll – och då inte bara i Tyskland – har det uttrycks farhågor för främlingsfientliga reaktioner. En fråga som ännu inte har fått svar är om det var tal om nyanlända asylansökare eller om gärningsmännen kanske tillhör den grupp utlänningar, till största delen nordafrikaner, som under längre tid har ägnat sig åt försäljning av narkotiska preparat just framför centralstationen i Köln.

Enligt polisens internrapport var flera av förövarna med största sannolikhet personer som inte har permanent uppehållstillstånd i Tyskland och redogörelsen berättar också om hur många av dem direkt hånade polisen.
− Jag är syrier och ni ska behandla mig snyggt. Fru Merkel har inviterat mig, säger till exempel en av dem till en polisman.
Rapporten beskriver också att flera personer river sönder sina uppehållstillstånd mitt framför ögonen på poliserna. Och det gjorde de med orden:
− I morgon ska jag gå och få ett nytt.