De förgrep sig sexuellt på en tolvårig flicka på ett hem för ensamkommande ”flyktingbarn” och hotade att döda det sexåriga vittnet. Förövarna, som påstår sig  vara ”barn” har arresterats, men det råder stor tveksamhet om deras verkliga ålder.

Det är inte bara Sverige som har problem med våldsamma och brottsbenägna så kallade ensamkommande flyktingbarn eller, vad det anbelangar, med hur gamla de egentligen är. Till exempel är det inte svårt att förstå om den, som har sett bilden på den somaliske man som för några dagar sedan mördade 22-åriga Alexandra Mezher på HVB-hemmet i Mölndal, frågar sig om det kan stämma att han bara är 15 år.

I Tyskland, som fortfarande skakas av nyårsnattens massövergrepp på flickor och unga kvinnor i flera städer, har ännu en händelse där asylsökandes sexuella beteende rört upp känslorna ännu mer.
På ett hem i Düsseldorf för ensamkommande minderåriga flyktingar har två asylsökande, som enligt egna uppgifter är 15 respektive 17 år, förgripit sig sexuellt på en blott 12-årig flicka på samma boende, skriver tyska Express.

Enligt uppgift hade de båda ”barnen” oberoende av varandra utsett flickan som mål för sina sexuella lustar och  tvingade henne med våld att utföra sexuella handlingar vid i alla fall två tillfällen.
Minst ett av dessa övergrepp har skett i närvaro av ett vittne – en sexårig pojke – men han vågade aldrig berätta för personalen på hemmet vad han hade sett. Ett av de ”barn” som förgrep sig på flickan hotade honom nämligen med att han skulle få halsen avskuren om han sladdrade.

Hur övergreppen på flickan trots detta blev kända framgår inte, men gripandet av de båda misstänkta förövarna, som kanske eller kanske inte är minderåriga, gick snabbt och polisen jobbar nu febrilt med att försöka ta reda på hur gamla de egentligen är. För några bevis på att de är 15 respektive 17 år finns nämligen inte.
− Rätten har beslutat att de måste sitta i häkte och de anklagas för sexuellt missbruk av barn och för att ha uttalat hot, säger Ralf Herrenbrück, åklagare i Düsseldorf till tidningen.

Överfallen på flickan ägde rum den 24 januari och hemmet, som ska ge barn skydd, omvårdnad och uppehälle drivs med statliga pengar. På sin hemsida skriver centret, Städtisches Kinderhilfcentrum Düsseldorf, att man finns där för barn som av olika skäl inte kan tas om hand av sina föräldrar eller där det finns risk för att barnets utveckling eller hälsa hotas. Man samarbetar med bland annat skolor, läkare, socialtjänst, terapeuter och olika föreningar.