Efterdyningarna av nyårsnattens sexattack i Köln och flera andra europeiska städer fortsätter.

I lördags kunde Nyheter Idag avslöja att Dagens Nyheter kände till att ännu värre sexövergrepp mot svenska flickor ägde rum i Stockholm redan i augusti förra året. Förövarna var uteslutande ”ensamkommande flyktingbarn”. Tidningen valde igår att skylla mörkläggningen på Polismyndigheten. Att också polisen deltagit i förtigandet verkar i nuläget vara oklart. Hur det än ligger till friskriver det inte DN från sitt ansvar. Tidningen har brutit något oerhört mot såväl uppgiften att informera, som alla andra höga anspråk på opartiskhet och konsekvensneutralitet som svensk media håller sig med.

DN förespråkar stor invandring till Sverige, såväl på ledar- och kulturplats som nyhetsplats. Dessa politiska ambitioner har man låtit styra – inte det journalistiska uppdraget.

Precis som andra svenska medier har man valt att berätta så litet som möjligt, så sent som möjligt om attackerna i Köln. När trycket blev för stort valde man att försöka relativisera vad som är en händelse av historiska proportioner. Sexövergrepp i den omfattning som skett i Köln, Stockholm och andra städer har Europa inte upplevt sedan andra världskrigets slutskede. Att skylla på ”patriarkatet” istället för på förövarna och de makthavare som har bjudit in dem till Europa är smaklöst.

De närmaste dagarna får vi se hur händelsen utvecklar sig. Men det går redan nu säga att vi har att göra med den största mediepolitiska skandalen på decennier, kanske någonsin i svensk historia.

Att sexattackerna skedde just på Nyårsafton är en ödets ironi eftersom det så tydligt visar att vi 2016 vaknar upp i ett nytt Europa. Ett nytt Europa där européerna är satt under hård press från både invandring och makthavare. Ett nytt Europa som kräver en ny förståelse av vad som pågår på vår kontinent och i våra länder.

Det år vi lämnar bakom oss innehöll för Sveriges del en invandring av obegriplig omfattning. Begrepp som invasion och folkutbyte ligger nära till hands. Sverige gick snabbt mot systemkollaps innan regeringen motvilligt drog i handbromsen. Alla åtgärder som vi alltid fått höra aldrig skulle gå att genomföra eller ha någon effekt har nu kraftigt minskat invandringen. Etablissemanget ljög tills det inte gick längre.

Även om vi kan notera en politisk omsvängning i Sverige vill jag hävda att etablissemanget med medierna i spetsen står mer samlade än någonsin. De enda rösterna inifrån systemet som kritiserar händelseutvecklingen är samma personer som alltid gjort det. Få opinionsbildare har omprövat sin ohållbara hållning. 2015 konsoliderades etablissemanget ytterligare. Att döma av den valhänta eller nedtystade rapporteringen om sexattackerna fortsätter man att krypa djupare ner i skyttegravarna. Den svenska eliten i synnerhet och den europeiska i allmänhet visar en total kompromisslöshet mot sina befolkningar när det gäller invandringsfrågan.

Men Sverige har fallit så djupt att systemets vanstyre inte längre går att försvara. Inte ens de mest perversa vänsterliberalerna kan blunda för sexattacker på svenska flickor. Följderna av den upprullade DN-skandalen får inte bli annat än allvarliga. Denna gång måste ansvar utkrävas.