Om två månader måste Europeiska unionen ha flykting/migrantkrisen under kontroll. Ett misslyckande innebär att Schengen kollapsar.

Mannen bakom orden, som i dag, tisdag, riktades till EU-parlamentet är ingen mindre än Europeiska rådets ordförande, den tidigare polske premiärministern Donald Tusk.
Nu brinner det verkligen i knutarna med att få – som inte minst den svenska moderatledaren Anna Kinberg Batra brukar formulera sig – ”ordning och reda” i det kaos som fjolårets massiva flykting- och migrantströmmar har utlöst i ett Europa som visat upp ett minst sagt ljumt intresse för gemensamma lösningar och där Stefan Löfvens allvarsord om delat ansvar inte har vunnit gehör.

EU-presidenten är klar och tydlig med hur bråttom det verkligen är:
− Vi har inte mer än två månader på oss att få läget under kontroll, var det budskap han gav parlamentet i Strasbourg, enligt nyhetsbyrån Reuters.
Om så inte sker kommer det av många så omhuldade, men av andra förhatliga, Schengen-samarbetat att falla ihop som ett korthus, enligt Tusk, som dock samtidigt hävdade att det inte bara är Schengen som i så fall hotas av fiasko:
− Om de 28 medlemsländerna inte förmår att utöva ordentlig kontroll över de yttre gränserna, kommer EU att misslyckas som ett politiskt projekt, fortsatte han.
Allt hänger nu på det kommande toppmötet om några få veckor.
− Europeiska rådets möte i mars är sista chansen för att se om vår strategi verkar. Om inte, står vi inför allvarliga konsekvenser som att Schengen bryter samman, sa Donald Tusk vidare.

Enligt de regler som gäller för Schengen kan ett land, som står inför allvarligt hot mot den allmänna ordningen eller den inre säkerheten, införa tillfällig gränskontroll och därmed sätta stopp för den fria rörligheten.
Och så har ju redan skett på flera håll. Den svenska beslutet om gränskontroll verkställdes den 4 januari och samma dag följde Danmark efter, om än inte riktigt i samma form. I Tyskland hade förbundskansler Angela Merkel redan i september insett att det kanske inte var någon bra idé att öppna dörrarna på vid gavel för flyktingar och migranter och gränskontroll infördes mot Österrike. Och bara för ett par dagar sedan berättade Samtiden att Österrike stänger sina gränser inom kort, vilket har fått till följd att Slovenien – av rädsla för att bli en flaskhals – ser sig nödsakad att göra detsamma.

Över en miljon flyktingar kom till Europa under fjolåret och lejonparten sökte sig till Tyskland och Sverige. Enligt de experter som omger Angela Merkel kommer strömmen av migranter och flyktingar att ta ny fart i mars när vågarna på Egeiska havet har stillat sig och vintern har släppt greppet om Balkan.