Det tog exakt 12 timmar. Sedan följde Danmark Sverige i spåret och införde gränskontroller. ”Ett stort steg”, enligt statsministern, Men alla är inte lika imponerade. ”En Sverige-lightversion”, anser Dansk Folkeparti.

Efter att under en längre tid ha sagt bestämt nej till gränskontroller vid den dansk-tyska gränsen, meddelade den danske statsministern Lars Løkke Rasmussen vid en presskonferens på måndagen att Danmark med omedelbar verkan nu inför gränskontroller. Trots ett tidigare hårdnackat motstånd till åtgärden, var statsministerns besked ändå inget som tog någon på sängen. I takt med att datumet för den svenska regeringens beslut om gränskontroll skulle träda i kraft har närmat sig, har Lars Løkke nämligen gjort flera uttalanden som har pekat på att en liknande dansk åtgärd ändå var att vänta.

Den gränskontroll som blev en realitet i dag vid middagstid är, säger statsministern, tillfällig och ska först och främst gälla i tio dagar, fram till den 14 januari. Vid behov kan den förlängas i 20 dagar och därefter förlängas igen och enligt Lars Løkke Rasmussen är operationen en direkt konsekvens att både Norge och Finland har skärpt gränskontrollerna. Men det som sannolikt mest har spelat störst roll för den danska regeringens beslut är den svenska kontrollen som innebär att den som inte kan visa upp giltiga id-handlingar eller pass inte längre får komma in i landet. Det har lett till att man nu fruktar att flyktingar och migranter fastnar i Danmark och att antalet asylsökare därmed skulle öka – och det är något man definitivt inte vill.

Eller som Lars Løkke Rasmussen sa när han i sitt tv-sända tal på Nyårsdagen flaggade för eventuella gränskontroller:
− Sverige kommer att skärpa kontrollen vid gränsen till Danmark. /…./ Och det kan skapa en situation när vi måste införa gränskontroll till Tyskland, om vi bedömer att det är bäst för Danmark. För vi vill inte se migranter och asylsökare på våra motorvägar igen. Vi ska säkra lugn. Vi ska säkra ordning.
Från och med i dag kommer 200 polismän att jobba i skift vid den dansk-tyska gränsen där de ska göra stickprovskontroller; det är alltså inte alla resenärer som behöver visa pass.
En annan skillnad mot den svenska kontrollen är också att den danska regeringen inte pålägger det statliga järnvägsbolaget DSB eller de rederier som seglar från Tyskland till Danmark transportöransvar. Den möjligheten har Folketinget annars redan sagt ja till.

− Vi låter hänsynen till den fria rörligheten väga tyngst. Vi ska, så långt det är möjligt, undvika det kaos som de svenska reglerna ger på gränsen till Danmark, säger statsministern på presskonferensen.
Ett skäl till att det inte införs transportöransvar är, enligt Lars Løkke, att antalet asylsökande som kommer via Tyskland har minskat dramatiskt på senare tid − i november kom 5 000 personer, i december 2 700.
Ett transportöransvar skulle dessutom innebära stopp för kollektivtrafiken mellan Tyskland och Danmark eftersom den tyska regeringen blankt vägrar att gå med på ett sådant.

− Den stora skillnaden är att den danska regeringen accepterar att Sverige pålägger transportörerna att utföra id-kontroller i Danmark, medan den tyska regeringen inte accepterar en liknande kontroll i Tyskland. Sedan kan man givetvis fråga varför Tyskland inte har ingripit mot den kontroll som sker vid färjorna till Sverige. Men det kan ju förklaras med att detta är något mer normalt eftersom tyskt transportöransvar har varit förknippat med flyg- och fartygstransporter och inte med bussar och tåg, säger Gerd Battrup, lektor vid Institutet för Gränsregionsforskning vid Syddansk Universitet, SDU, till Information.

Icke desto mindre säger nu statsministern att han kan komma att tänka om även i transportörsansvarsfrågan om situationen skulle ändra sig.
Men som läget är nu, är det polisen som kontrollerar de resandes handlingar och detta är något som Lars Løkke menar kan leda till att Danmark får fler asylsökande. En polis är nämligen en myndighetsperson och till en sådan kan man vända sig för att be om asyl.
− När polisen står vid gränsen och frågar om pass, kan det hända att fler vill be om asyl, säger statsministern.
Att det – åtminstone inte för närvarande – blir något transportörsansvar applåderas av Danmarks Rederiförening, som rubricerar statministerns beslut som ”klokt och förnuftigt”.
− Det garanterar en väsentligt smidigare transport över gränsen, säger föreningens administrativa direktör, Anne H. Steffensen, enligt nyhetsbyrån Ritzau i ett pressmeddelande.

I Tyskland, som redan tidigare har infört skärpta regler för inresa, är man inte alls glad för de svenska och danska tilltagen med gränskontroller och Martin Schäfer, som är talesman för tyska utrikesdepartementet, varnar till och med för att en av unionens bärande principer nu riskerar att falla.
− Den fria rörligheten är en viktig princip, ett av de största resultat som EU har uppnått på senare är. Schengen är mycket viktig, men nu är den i fara, säger han, skriver Jyllands-Posten.
Själv beskriver den danske statsministern den införda åtgärden som ett stort steg som han dock beklagar och som han menar sig ha varit nödd och tvungen att ta. I övrigt är de danska reaktionerna blandade.
Bertel Haarder, kulturministern, är långt ifrån glad:
− En sorgens dag. Nu hade vi precis sluppit gränskontrollerna och så sker detta. Drömmarna om ett gränsöverskridande Örestad har grusats till skada för både Skåne och Köpenhamn, säger han, enligt Ritzau.

Martin Lidegaard, utrikespolitisk talesperson för Radikale venstre:
− Första dagen med gränskontroll, hur kunde det gå så här långt? Den danska regeringen bär sin del av ansvaret.
Søren Pape Poulsen, partiledare för Konservative Folkeparti, anser att införandet av gränskontroll är ett steg i rätt riktning:
− Både nödvändigt och välbehövligt, säger han.
Uffe Elbæk, Alternativet beklagar denna ”historiskt trista dag”.
− Vi reser återigen murar i Europa. Inget stöd för en europeisk lösning, säger han.
Pia Olsen Dyhr, ordförande för Socialistisk Folkeparti, SF, är lika ledsen som Elbæk och efterlyser en kamp för gemensamma europeiska lösningar.
Radikale Venstres Morten Østergaard ser dock inga större problem:
− Gränskontroll är ett politiskt beslut och politiskt motiverat. Ingen som söker asyl hindras från att söka – lyckligtvis. Bara besvärligt för pendlarna.

Från Dansk Folkeparti, DF, hörs tongångar som mest går i dur.
− Äntligen, säger Morten Messerschmidt, partiets EU-ordförande.
Søren Espersen, DF:s utrikespolitiske talesperson, ropar hurra – för ”ett slags gränskontroll”.
− Nästa glada budskap bör vara: Schengen har slutgiltigt och oåterkalleligt brutit samman, är hans kommentar.
Hans partibroder Peter Kofod Poulsen som också är rättspolitisk talesman, tycker dock inte att gränskontrollen vid den tyska gränsen är så mycket att hänga i julgranen. Visserligen anser att han det är bra att regeringen ”äntligen efter mycket lång tid” har kommit fram till att kontroll vid gränserna går an, men säger också att regeringen borde ha tagit steget full ut och infört permanenta gränskontroller. Han är irriterad över att det varken är tal om kontroll av samtliga resande eller om transportörsansvar.
− Det verkar vara en Sverige light. Man går inte hela vägen och vi hade ju helst sett att vi hade lagt oss på den andra sidan av den svenska modellen och hade infört svensk modell plus moms. Alltså Sveriges modell plus permanent närvaro där man förutom id-handlingar också kontrollerar visum, säger han till Jyllands-Posten.