Stängda gränser och EU-finansierade läger i närområdena för alla flyktingar med sjukhus, skolor och jobb. Så vill danska S lösa flyktingkrisen i Europa. En majoritet i Folketinget sluter upp bakom idén, som dock avfärdas av integrationsministern.

Folkvandringen måste stoppas en gång för alla och dansk asylpolitik ska inte utövas vid gränsen mot Tyskland. Så resonerar Henrik Sass Larsen, socialdemokraternas gruppordförande i folketinget, och lanserar en helt ny idé. I syfte att få ordning i rådande kaos och ge flyktingar en säker och värdig tillvaro, förordar han för det första att EU:s yttre gränser ska stängas. Därefter ska man – med pengar från unionen – i närområdena upprätta permanenta asylläger där alla flyktingar samlas. Varje västland ska sedan självt få bestämma hur många flyktingar man vill ta emot, och de som så att säga blir över får stanna i lägret tills situationen i hemlandet har blivit sådan att det åter är tryggt att vända hem.

Enligt Henrik Sass Larsen är ”den mest ideala lösningen” mottagarläger i närområdena dit alla som behöver skydd och tak över huvudet kan komma. I dessa läger ska det råda goda och värdiga förhållanden och som exempel nämner förslagets upphovsman arbetsplatser, sjukvård och utbildningssystem.
Att försöka komma undan systemet och ge sig ut på egen hand för att söka asyl ska inte löna sig:
− Om folk ändå spontant kommer hit, ska vänligt följas tillbaka igen, säger Henrik Sass Larsen till Jyllands-Posten.
Som exempel på lämpliga länder för dessa nya läger nämner han Algeriet och Libyen, men säger också att det i princip kan vara alla länder som är beredda att – mot betalning från EU – upprätta förläggningar.
Sådana här ”ordentliga” läger innebär att Danmark kan följa sina internationella förpliktelser lika bra som att ge flyktingar asyl i landet, anser Sass Larsen, som för tidningen förklarar att modellen bara är ett ”mål” och inte ett ”finputsat” utspel från partiets sida.

Icke desto mindre har både Dansk Folkeparti, DF, och Konservative Folkeparti nappat på idén och Kristian Thulesen Dahl, DF:s partiordförande, anser att förslaget snarast bör läggas fram i folketinget.
− Nu i veckan borde Socialdemokraterna och vi tillsammans kunna lägga ett förslag som ålägger regeringen att arbeta i den riktning som Henrik Sass Larsen föreslår. Vi är överens om att det skulle vara riktigt bra, säger han till Jyllands-Posten.
Konservative Folkepartis ordförande Søren Pape Poulsen pekar på nuvarande system som han menar är orättvist eftersom det bara är de rikaste och starkaste som kan ge sig i väg och söka asyl.
− Det är därför som det nu har uppstått kapplöpning om skärpta gränskontroller. Det är något som Europa till i längden inte kan klara och så stänger man till slut av helt, säger han till dagstidningen BT.

Tillsammans med DF och Konservative har Socialdemokraterna 90 mandat, därmed också majoritet, i Danmarks högsta beslutande församling som totalt har 179 medlemmar och den övervikten anser Kristian Thulesen Dahl bör användas för att pressa Venstre-regeringen i, som han säger, ”rätt riktning”.
− Vi ska lägga om politiken. I stället för att ta hit folk med målet att integrera dem i det danska samhället ska vi lägga pengarna lokalt. På det sättet har vi mycket pengar som vi kan göra gott med, säger han.

De radikale gör dock helt tummen ner för Henrik Sass Larsens förslag och partiets vice ordförande Sofie Carsten Nielsen varnar för det hon kallar ”interneringsläger”. Integrationsminister Inger Støjberg är inte heller hon imponerad. Hon avfärdar Sass Larsens tankar som ett slag i luften och som ett sätt att bara markera sig på. I stället uppmanar hon S-ordföranden Mette Frederiksen att i detalj redogöra för partiets politik i frågan.