Åsynen av flickor är mer än de klarar av. De går helt enkelt amok – tafsar, sliter i flickornas kläder och kommer med sexuella inviter. Men nu ska asylsökande i Danmark få veta vad som gäller på diskon och i barer.

Några scener liknande de som på nyårsnatten utspelade sig i Köln, Stuttgart, Hamburg, Helsingfors, Malmö, Kalmar och Karlstad samt två år i rad på musikfestivalen We are Sthlm, har inte rapporterats från Danmark. Åtminstone inte hittills. Men det betyder inte att landet är förskonat från problemen med flyktingars/asylsökandes påtagliga svårigheter att hantera umgänget med Västvärldens kvinnor. Inte minst kan diskoteksägare i södra Jylland vittna om de friheter asylsökande anser sig ha rätt till när det gäller det motsatta könet.

För halvtannat år sedan öppnade ett asylcenter i en uttjänt militärförläggning i Sønderborg – och det har fått kännbara konsekvenser på nattlivet den lilla staden.
För TV Syd berättar nattklubbsägaren Glenn Hollender att ”en stor del av de manliga gästerna som har kommit från asylcentret” uppenbarligen inte kan respektera kvinnor.
− I mina ögon är det en kräkning om en eller flera män fortsätter att ta på en ung flicka efter att hon har sagt stopp, säger han.

Att tala männen till rätta har visat sig vara utsiktslöst, inte minst på grund av spårbarriären, och det ledde till att tre diskon i staden i höstas införde språkliga krav på gästerna. För att över huvud taget komma in måste de kunna tala antingen danska, tyska eller engelska.
− Om vi ber en manlig gäst att sluta upp med att slita och dra i en flicka måste han kunna förstå vad vi menar, fortsätter Glenn Hollender, som tillägger att han har sett alldeles för många exempel på att män totalt har struntat i tillsägelser om att lämna de kvinnliga gästerna i fred.

I Haderslev i Sønderjylland har man också bittra erfarenheter av de utländska männens sätt mot kvinnor. Hit kom de första asylsökarna redan 2014, men kunskaperna om uppförandekoderna lämnar fortfarande en hel del i övrigt att önska.
− Många av de flyktingar och asylsökare som varje veckoslut ger sig ut i nattlivet går fullständigt amok när de ser en flicka. Det kan helt enkelt inte hantera det, säger Rafi Ibrahim till tv-kanalen.
Han har bott i Danmark i många år, men eftersom han har rötterna i Syrien, kan han peka på skillnader i de olika kulturerna: I Syrien – och flera andra länder är det inte ”normalt” att främmande kvinnor ler mot en man, men i Västvärlden är ju inte ett leende vanligtvis det samma som en invit.
Enligt Rafi Ibrahim behöver de flickor som kränks varken vara lättklädda eller berusade:
− Ibland är det tillräckligt med att bara vara flicka, säger han.

Men även i norra Jylland har kvinnor känt sig kränkta av asylsökare och tidigare i veckan ryckte den lokala ordningsmakten ut till ett tältläger i Thisted för att upplysa herrarna där om hur man uppför sig, både i största allmänhet och när man går på lokal.
Anders Brolev, som basar över lägret, berättar för dagstidningen B.T. att asylsökarna vid mötet – där närvaro var obligatorisk – fick veta att lagen är helt grundläggande, men att de också informerades om vett och etikett i nattlivet
− Vi talade givetvis om hur man tilltalar en flicka, att ett nej är ett nej och att man ska respektera kvinnor i Danmark, säger han.

Enligt Brolev var detta inga nyheter för många av de närvarande och flera av asylsökarna ska också ha beklagat att det har varit problem, förorsakade av några få, men som har ställt till det för så många andra.
Myndigheterna i Thisted har under en tid varit medvetna om situationen och att många av stadens invånare har känt sig otrygga i mötet med asylsökarna, och efter nyårsnattens händelser i flera europeiska städer, blev frågan ännu hetare. Men enligt polisen var mötet nu i onsdags planerat sedan länge och inte föranlett av senare dagars stora rubriker. Dessutom har inga konkreta övergrepp anmälts i Thisted.

Nu ska också asylsökarna i Sønderborg få lära sig vad det är som gäller i mötet med kvinnor. I nästa vecka får kommunens två asylcentra besök av personal från socialförvaltningen som ska informera om normer och koder. Enligt Maria Bartholdy från Jammerbugt kommun är det en viktig fråga som ska behandlas grundligt.
− Bara för ett en kvinna ler betyder det inte att man får bli närgången och ta på henne. Det ska inte råda några som helst tveksamheter om att detta inte är acceptabelt i det danska samhället, säger hon till DR Nyheder.
Hon berättar att hennes lektioner också ska ta upp andra ämnen, men att tyngdpunkten kommer att ligga på de regler som gäller för nattlivet.

Röda korset, som driver flera asylcentra i Danmark, jobbar sedan en tid tillbaka nu med att ta fram undervisningsmaterial om vilka sexuella normer som gäller och enligt Jyllands-Posten  ska det börja användas på så snart som möjligt. Anne la Cour Vågen, som är chef för Röda korsets asylavdelning, säger till tidningen att det dock inte är den senare tidens ”episoder” som har varit incitamentet till undervisningsmaterialet utan att det är asylsökarna själva som har efterlyst information om förhållandet mellan män och kvinnor i Danmark.