Han dömdes till 18 år i fängelse efter att ha våldtagit en 14-åring. Efter ett år benådades han. Nu är han utnämnd till ambassadör – i kampen mot könsrelaterat våld mot kvinnor. FN:s människorättsexperter bestörta.

Clifford Dimba, också känd som General Kanene, har inte bara skaffat sig ett namn som sångare i Zambia, i södra Afrika. Han har också gjort sig bemärkt i andra, inte särskilt smickrande sammanhang.
2014 dömdes han till ett 18-årigt fängelsestraff efter att rätten hade funnit honom skyldig till att ha våldtagit en blott 14-årig flicka. Men efter att ha avtjänat bara ett år, frigavs han av landets president Edgar Lungu, som dessutom hedrade den dömde våldtäktsmannen genom att utnämna honom till ambassadör i kampen mot kampen mot könsrelaterat våld och kvinnor och flickor.

Dubravka Šimonović, sedan en dryg månad utsedd till FN:s särskilda rapportör om våld mot kvinnor, dess orsaker och konsekvenser, reagerar kraftigt och uppmanar Zambias regering att för det första återkalla utnämningen, för det andra lämna garantier för att det i framtiden inte blir fråga om fler benådningar för sådana brott mot kvinnor och flickor.
”Kränkande” är det ord hon använder om både frigivning och ambassadörstitel.
− Detta traumatiserar inte bara offret ännu en gång utan avskräcker också andra offer från att anmäla liknande brott, säger hon enligt Människorättskontoret, eller som det egentligen heter, Kontoret för högkommissarien för mänskliga rättigheter, OHCHR.

Hon konstaterar också den ursprungliga domen mot Clifford Dimba var en stark signal mot sexuellt missbruk mot kvinnor och flickor, men att det budskapet nu inte bara har undergrävts utan att både benådning och ambassadörstitel också trivialiserar brottens allvarliga natur.
− I stället har Clifford Dimba fått en framstående position och framställts som en förebild när det gäller att bekämpa våld mot kvinnor, säger hon.
Det har också framkommit uppgifter om att den afrikanske sångaren har mer på sitt samvete än ”bara” våldtäkten mot 14-åringen − efter att han frigavs ska han nämligen ha varit inblandad i ytterligare två fall av våld mot kvinnor:
− Detta visar tydligt att straffrihet för sådana brott genererar mer våld och skada, säger Maud de Boer-Buquicchio, FN:s särskilda rapportör om frågor som rör handel med barn, barnprostitution och barnpornografi.

Hon tillägger att det dessutom visar på en total respektlöshet för kvinnor och flickor i Zambia, som med all rätt kan känna att de inte har skydd av landets regering.
− Benådningen har betytt straffrihet för ett avskyvärt brott och att han därefter utnämndes till ambassadör i kampen mot sådant våld är mer än cyniskt och dessutom en förolämpning av ett redan kränkt offer, säger Maud de Boer-Buquicchio vidare enligt OHCHR.

Världssamfundets båda särskilda rapportörer framhäver att en benådning under omständigheter som dessa är oförenlig med Zambias internationella förpliktelser när det gäller mänskliga rättigheter, liksom med president Lungus roll som förespråkare för FN:s kampanj för jämlikhet, HeForShe – Han för Henne.
− För att rättigheter ska ha någon mening måste det finnas effektiva botemedel för att gottgöra kränkningar. Barnets bästa måste alltid tas i beaktande när man överväger frigivning av en brottsling, slår de fast.