Priset för att bo i Danmark är högt. Inom EU är danska konsumenter de som får betala mest för till exempel mat. Näst dyrast, men ändå klart distanserat, är Sverige och billigast är Bulgarien visar färsk statistik.

Att bli slagen av Danmark brukar i Sverige inte precis hälsas med jubelrop. Men att just i det här fallet bli förpassad till andraplatsen – och det dessutom med hästlängder – torde kunna verka dämpande på grämelsen. När Danmarks statistik nu presenterar sin årliga undersökning av europeisk köpkraft och prisjämförelse, visar det sig att Danmark behåller tätplatsen som dyraste EU-land. Prisnivån ligger hela 39 procent över EU-28-snittet och med det står vårt kära broderfolk i en klass för sig. Prisnivåerna mäts i amerikanska dollar och utgår från en varukorg av produkter sammansatt enligt Eurostats standard för att mäta så kallad köpkraftsparitet.

Sverige har väl visserligen inte så mycket att yvas över i det här sammanhanget eftersom vi hamnar på andra plats på listan över de dyraste EU-länderna med konsumentpriser som ligger 26 procent över genomsnittet, men icke desto mindre ligger vi klart efter det danska broderfolket.

Dock; eftersom skadeglädjen – efter vad det sägs – är den enda sanna glädjen kan det noteras att Norge, som förvisso inte är medlem av Europeiska unionen men väl av Europeiska frihandelssammanslutningen, European Free Trade Association, EFTA, är ett ännu dyrare land. På andra sidan ”Kölen” ligger konsumentpriserna 47 procent över EU-snittet och ännu värre är det i EFTA-landet Schweiz, där invånarna får punga ut med 49 procent mer för varorna än den genomsnittlige EU-medborgaren.
På tredje plats i dyrligan hamnar Irland, följt av Finland och Storbritannien. Tyskland, däremot, ligger på genomsnittlig EU-nivå.

Också när det gäller mat och alkoholfri dryck ligger Danmark skyhögt – 45 procent – över genomsnittet i EU. Med 25 procent över snittet intar Sverige också i det fallet en andra plats, medan Tyskland bara ligger fyra procent över medeltalet. Återigen är det dock de båda EFTA-länderna Norge och Schweiz som sticker ut i Europaligan med priser som ligger 66 respektive 55 procent över snittet.

Sett till den generella prisnivån – BNP inklusive offentlig konsumtion och investeringar – toppar Danmark med 35 procent över EU-genomsnittet. Sverige ligger 32 procent och Tyskland fyra procent över, medan Norge och Schweiz noteras för 50 respektive 46 procent över genomsnittlig EU-nivå.

Skärmavbild _Dyrt_EU_2015-12-18 kl. 12.19.42

Skärmdump Danmarks statistik

Den som vill betala de lägsta priserna inom EU ska – kanske inte förvånande – styra kosan mot länderna i östra Europa och då i synnerhet till Bulgarien, som med en prisnivå som ligger lite drygt 50 procent under snittet är allra billigast. Därefter följer Rumänien, Polen, Ungern och Litauen.