Det är en plikt för muslimer att reparera den skadade bild av islam som IS har spridit över världen. Budskapet kommer från Irans president Hassan Rouhani, som också kritiserar muslimska länder för att tiga om vad som sker i Syrien, Irak och Jemen.

Det var i går, söndag, som Rouhani, i ett tv-sänt tal från Teheran om muslimsk enhet gjorde dessa ytterst ovanliga uttalanden. Från Iran, ett land som betraktar sig själv som en auktoritet i den muslimska världen, brukar annars helt andra tongångar höras – nämligen att det är ”religionens fiender” som är skulden till problemen i Mellanöstern, skriver nyhetsbyrån Reuters.

Men Hassan Rouhani, som anses vara relativt moderat, riktade i sitt tal nu udden inte bara mot terrororganisationer som den så kallade Islamiska staten, IS, utan också i hög grad mot den muslimska världen som stillatigande åser extremisternas våldsamma framfart.
Den bild av islam som de radikaliserade grupperna har spritt över världen har, enligt den iranske presidenten, skadats av våld och det är nu muslimernas sak att reparerar den.
− Vår största plikt i dag är att korrigera uppfattningen av islam i den globala opinionen, sa han och fortsatte med att ställa en fråga:
− Har vi någonsin tänkt att det – i stället för fiender – är en grupp, om än liten, inom den islamiska världen som använder islams språk och framställer islam som en religion av mördande, våld, spöslitning, utpressning och orättvisa?

Rouhani betonade att det IS och andra våldsbejakande organisationer i islams namn ägnar sig åt går helt på tvärs med religionens principer som inte bejakar utan tvärtom tar avstånd från våld och extremism. Det som IS utövar beror på, menar han, inskränkthet och brist på förnuft.

I sitt tal riktade den iranske presidenten också skarp kritik mot muslimska länder och deras tystnad över det dödande och de blodsutgjutelser som sker i Syrien, Irak och Jemen – tre länder med konflikter där Iran spelar en roll. Iran stöder den syriske presidenten Bashar al-Assads regim, har nära band till grannlandet Irak och fördömer IS som bekämpar regimerna i båda länderna.
Iran har också ställt sig bakom houthirebellerna som i fjol tog kontroll över i princip hela Jemen.