En hemlig deal mellan Tyskland och Turkiet ska tvinga unionens medlemsländer att ta emot en halv miljon flyktingar – och det kommer att offentliggöras inom kort. Det hävdar Ungerns premiärminister Viktor Orbán.
− Dumheter, fräser EU-kommissionens vice ordförande Frans Timmermans.

Vid det toppmöte som i veckoslutet hölls mellan EU, som fortfarande är starkt påverkat av terrorattentaten i Paris förra månaden, och Turkiet i Bryssel, spikades en handlingsplan som syftar till att minska den enorma flod av flyktingar som kommer till EU från Turkiet.

Förutom ett löfte till Turkiet om att landets ansökan om medlemskap i unionen ska tas upp igen, får landet tre miljarder euro – 27 miljarder kronor i svensk valuta. Det är pengar som – förhoppningsvis – ska kunna dämpa migrant-/flyktingströmmen till Europa och också hjälpa till med att finansiera de flyktingläger som finns i Turkiet och där omkring 2,2 miljoner syriska flyktingar nu befinner sig.

Men. Mötet resulterade inte bara i löften om pengar och nya samtal om det av Turkiet så hett åstundade inträdet i Europeiska unionen. I lönndom och vid sidan av, slöts också en pakt mellan Tyskland och Turkiet om att EU:s medlemsländer ska påtvingas mellan 400 000 och 500 000 flyktingar direkt från Turkiet. Detta enligt den ungerske premiärministern Viktor Orbán, som själv var närvarande i Bryssel och inför ungerska ledare i Budapest, avslöjade han i dag, onsdag, vad han menar sig veta.
− Förutom det som vi kom överens om med Turkiet, finns det något som inte framgår i uppgörelsen. En dag kommer vi att vakna – och jag tror att detta kommer att offentliggöras i Berlin redan denna vecka – att vi måste ta emot 400 000 till 500 000 flyktingar direkt från Turkiet, sa premiärministern bland annat, skriver Bloomberg.

Men Orbáns påstående avfärdas bestämt av inte bara av EU-kommissionens förste vice ordförande, den holländske socialisten Frans Timmermans – som betecknar uppgiften om att ett avtal skulle ha ingåtts i det fördolda som ”nonsens”. Timmermans får också stöd av den franska regeringens talesperson Stephane Le Foll.
− Frankrike och Tyskland arbetar tillsammans för att klara av migrantflödet, något som är en utmaning för alla. I helgen gjorde unionen en överenskommelse med Turkiet och Orbán borde känna till detaljerna eftersom han var där, förklarade hon inför journalister i Paris tidigare i dag, onsdag.

En tysk regeringstjänsteman som, med hänvisning till att samtalen mellan EU och Turkiet fortfarande pågår, har krävt att få uttala sig anonymt, är inne på samma linje som Timmermans och Le Foll och hävdar att Orbáns påstående om att Tyskland skulle ha gjort ett hemligt avtal är falskt.
Utan att avslöja några detaljer har kommissionens talesperson Mina Andreeva för journalister berättat att EU-chefen Jean-Claude Juncker vid sidan av toppmötet träffade ledare för åtta medlemsstater.
− EU-kommissionen kom överens om att förbereda ett ramverk för ett frivilligt förslag som ska vara klart till den 15 december, upplyste hon.

Den tyska förbundskanslern Angela Merkel är en av de EU-ledare som gång på gång betonar att Europa måste leva upp till sina asylåtaganden och vill att medlemsstaterna tar emot flyktingar i enlighet med bindande kvoter. Men andra ledare, som till exempel Viktor Orbán, har en totalt motsatt uppfattning i den frågan.
Efter toppmötet i Bryssel bekräftade också Angela Merkel att hon hade träffat sju andra EU-ledare för att diskutera en plan för hur flyktingar från Turkiet ska tas om hand.
− Tankarna på att ta flyktingar direkt från Turkiet var också uppe på bordet vid toppmötet på Malta förra månaden, men lades på hyllan då det stod klart att några länder, bland andra Ungern, var redo för att använda sitt veto för att blockera dem, sa Viktor Orbán.

− Det kommer att läggas en oerhörd press på oss och på andra Centraleuropeiska länder. Om någon redan har gått med på detta – och för att inte ställa till diplomatiska slitningar genom att tala om vilket land, tänker jag inte säga var Berlin är – så ska vi inte bara låta dem komma utan också sprida dem i enlighet med bindande kvoter, sa Viktor Orbán och tillade:
− Detta är en otäck överraskning som fortfarande väntar européerna.