Filmer på avrättningar. Foton som visar avhuggna huvuden eller händer. IS-symboler. Bilder på döda barn och andra offer för krig eller terrorism. Det är vad polisen har hittat i mobiler som tillhör asylsökare i Norge.

De senare månadernas kraftigt ökade antal flyktingar och migranter som har kommit till Norge för att söka asyl tog de berörda myndigheterna – Polisens utlänningsenhet, PU, och den norska motsvarigheten till Migrationsverket, Utlendingsdirektoratet, UDI – fullständigt på sängen. Det fanns inte kapacitet för att göra en mer noggrann undersökning av alla de människor som bankade på dörren och ville in och i stället fick det bli en ”registrering light”. Enligt källor i PU som Verdens Gang på nätet hänvisar till, kan så många som 13 000 personer ha blivit ofullständigt registrerade och därmed finns också risken att man inte har kontrollerat trovärdigheten i asylsökarnas identitet. Dessutom kan det inte uteslutas, hävdar källorna, att potentiellt farliga personer har slunkit genom nätet.

Människor med ont i sinnet eller inte – men under hösten har norska Säpo, Politiets sikkerhetstjeneste, PST, fått åtskilliga rapporter om ”oroväckande fynd” i asylsökares mobiltelefoner.
Sedan oktober har en egen enhet inom PST arbetat med att följa upp det man har hittat antingen i asylsökarnas mobiler eller i deras bagage. Den svåraste utmaningen är förstås att det är svårt, för att inte säga omöjligt, för PST att få fram en ordentlig kartläggning av de personer som ska synas i sömmarna – någon närmare information finns varken i de egna arkiven eller hos de tjänster man samarbetar med.
Och det är inte få varningsflaggor som har hissats.

− Vi har tagit emot ett tresiffrigt antal rapporter som har väckt oro, säger Erik Haugland, PST, till vg.no.
Anmälningarna har kommit från anställda i PU, från UDI och asylmottagningarna och det är sedan säkerhetspolisens uppgift att utvärdera dem.
Det man har hittat i telefoner och på surfbrädor – och som PST sedan har kontrollerat närmare – är bilder och videofilmer som inte precis visar familjeidyller. Snarare har det handlat om dokumentationer av människor som avrättas och brutalt bestraffas. Andra foton och filmer har visat människor som i sina händer håller avhuggna huvuden eller andra lemmar, till exempel händer. Asylsökare har också avslöjats med bilder på döda barn och andra offer för möjliga krigshandlingar, krigsförbrytelser eller terrorhandlingar. Till det kommer bilder, symboler och annat som kan knytas till den så kallade Islamiska staten, IS, al-Nusrafronten eller andra terroristorganisationer.

Erik Haugland betonar att de allra flesta asylsökare kommer till Norge med hederliga avsikter och enligt honom kan det finnas flera skäl till att man har bilder på avrättningar eller avhuggna huvuden. De behöver nödvändigtvis inte vara bevis på att ägaren till telefonerna och brädorna är terrorist, menar han.
− Man kan ha varit vittne till något och vill kunna visa upp det man har sett. Eller så kan man ha varit taktisk genom att ha symboler som är knutna till de organisationer som kontrollerar områden man passerar, förklarar han och tillägger att det, som vid en första anblick kan te sig oroande, kan betyda något annat än att man sympatiserar med och stödjer terroristorganisationer.

Ett stort problem för PST är bakgrundskontrollen av ägarna till de mobiler och brädor vars innehåll har fått alarmklockorna att ringa. Säkerhetspolisen har ingen egen information och det har inte heller de länder som PST har nära samarbete med. Och som Erik Haugland säger, går det ju inte heller att kontakta länder som Syrien och Irak för att få närmare upplysningar. PST har i stället gått vidare med rapporterna via andra kanaler och till tidningen säger han att säkerhetspolisen nu bara har kvar ett mindre antal ”restbekymmer”. I de fallen har PST vänt sig till Polisens utlänningsenhet och anmodat om fullständig registrering och i ett par fall har man bett UDI att skynda på utfrågningarna av de asylsökande. I dessa senare tillfällen har PST i förväg gått in med vägledning om vilka frågor som ska ställas.

Frågan om det för närvarande finns fall som har anknytning till de rapporter som inkommit vill han inte besvara, men däremot kan han rent generellt säga att det har funnits fall som har kunnat knytas till personer som har kommit som asylsökare till landet.
Förklaringen till att registreringen av de asylsökande har varit bristfällig är, enligt Erik Haugland, att man var oförberedd på den stora tillströmningen.
− Och när det kommer så många som ska registreras samtidigt går det naturligtvis ut över kvalitén. Men i samarbete med PU har vi nu skapat goda rutiner, säger han.