Socialnämnden i Lund hade fel – Sverigedemokraterna rätt. Förvaltningsdomstolen upphäver nämndens beslut om att låta tiggare bo gratis på Källby camping. Frågan skulle ha avgjorts i fullmäktige, slår domstolen fast.

− Jag är inte förvånad över utslaget. 2011 vann vi ett annat fall, som var nästan identiskt med detta. Det gången var det kommunstyrelsen som förlängde ett avtal med Migrationsverket, när ärendet i själva verket skulle ha avgjorts i fullmäktige, säger Ted Ekeroth, SD-politiker och en av de sammanlagt fem personer som överklagade socialnämndens ja till de så kallade EU-migranternas gratisboende på den kommunägda campingplatsen.

I en artikel som publicerades för en dryg månad sedan berättade Samtiden om turerna kring de tillresta tiggarna i Lund. Det hela började med att en grupp ”EU-migranter” för cirka halvtannat år sedan helt enkelt lade beslag på och bredde ut sig på en parkeringsplats som hyrs av två företag med sammanlagt 400 anställda. Förutom att de anställda fick problem, protesterade också andra Lundabor mot de olägenheter som ockupanterna spred omkring sig; bilar ställdes upp, det eldades och skräpades ner i största allmänhet.
Trots flera påstötningar och polisanmälningar agerade varken kommun eller ordningsmakten, och det slutade med att ett av företagen, Flextrus, tröttnade och ställde Lunds kommun inför ett ultimatum: antingen löser ni problemet eller så flyttar vi.

Inför det hotet vaknade kommunen till liv och en lösning, som dock skulle smygas igenom och ställa både Lundabor och icke invigda beslutsfattare inför fullbordat faktum, var på väg. Tiggarna skulle få bygga bo på en parkeringsplats vid Sankt Hans backar, ett mycket populärt rekreationsområde i stadens norra delar. Beslutet överklagades till länsstyrelsen som upphävde det snabbehandlade och i lönndom tagna beslutet om bygglov.
Därmed var det dags för nästa kapitel i den segslitna och infekterade frågan. Socialnämnden beslöt att tiggarna – men bara de som olagligt hade ockuperat parkeringsplatsen – från början av november och tre månader framåt skulle få bo på Källby camping. Detta dessutom helt gratis och skälet till det var att de, om det skulle få betala hyra, senare skulle kunna hävda besittningsrätt – något som av Ted Ekeroth avfärdades med: ”Dumheter, från början till slut”.

SD-politikern, och flera med honom, överklagade nämndens beslut med motiveringen att ärendet var av ”principiell beskaffenhet” och att det därför borde avgöras av kommunens högsta beslutande organ, fullmäktige, och inte av en enskild nämnd. Detta var för övrigt något som chefsjuristen på kommunkontoret i Lund också ställde sig helt bakom, och med det stödet i ryggen var Ted Ekeroth redan då i stort sett säker på att även domstolen skulle anse det samma.
Och i går, tisdag, dömde förvaltningsrätten i Malmö till Ekeroths fördel.
“Enligt förvaltningsrätten har Socialnämnden i Lunds kommun genom det överklagade beslutet således överskridit sina befogenheter. Beslutet ska följaktligen upphävas”, heter det bland annat i domen.

Denna seger till trots är han ändå inte helt nöjd.
− Det som stör mig mest är att rätten inte beviljade inhibition, något som jag begärde i samband med överklagandet, och jag vill gärna veta varför, säger han.
Vad som nu närmast kommer att ske vet Ted Ekeroth inte, däremot har han sina aningar:
− Jag misstänker att tiggarna kommer att få bo kvar med motiveringen att det är kallt, att de inte har någonstans att bo eller något annat, säger han.
Den 17 december är det dags för nästa fullmäktigemöte och enligt Ted Ekeroth är det då troligt att man, i anslutning till det, kommer att förlägga ett extra kommunstyrelsemöte och att frågan, när den sedan går vidare till fullmäktige, troligen kommer att avgöras till tiggarnas fördel.
− Chansen att det ska bli så bedömer jag till 60-40, säger han.

Det som krävs för ett sådant utfall är, säger han, att någon i allianspartierna röstar för, eller att det lokala partiet, För nya Lund, FNL, som har fyra mandat – och som enligt Ted Ekeroth lutar kraftigt åt vänster − ställer sig bakom ett ja till att tiggarna ska få bo kvar på campingen.

Men skulle så bli, ger Ted Ekeroth ändå inte slaget förlorat.
− Blir det ett ja i fullmäktige kommer jag att överklaga också det beslutet som bryter mot andra delar av kommunallagen. Enligt den har vi inga skyldigheter att den här gruppen specialbehandling, säger han.
Det finns därmed anledning att tro att sista ordet ännu inte är sagt i frågan om tiggarnas boende i Lund.