Den som olagligt högtidlighåller Kristi födelse riskerar fem års fängelse. I alla fall i Brunei. Där har sultanen bestämt att julen måste firas i det fördolda. Den är nämligen farlig för muslimernas tro.

Brunei, den oljerika staten på Borneo, har 420 000 invånare. Av dessa är minst 65 procent muslimer, ett faktum som borde innebära att julen förbigås med största möjliga tystnad. Men så är det tydligen inte. Visserligen är det inte julens verkliga innebörd som muslimerna högtidlighåller – alltså det faktum att Gud blev människa – men icke desto mindre har de tagit efter ett antal av den kristna minoritetens seder och bruk, något som har fått ett antal imamer att höja ett varningens pekfinger, heter det i flera media, bland andra brittiska The Telegraph.

I början av december såg sig de religiösa ledarna föranledda att upplysa de tydligen inte helt bokstavstrogna muslimerna, att varje firande som inte på något sätt har samband med islam kan leda till att man imiterar de kristna och därmed omedvetet skadar muslimernas tro.

De potentiellt smittsamma handlingar som landets muslimer ägnar sig åt är enligt imamerna inte så få: bland annat tänder de ljus, tar in julgran, sjunger kristna sånger, skickar julkort, julpyntar och har sig.
Enligt Borneo Bulletin är det inte första gången som imamerna har haft anledning att upplysa de troende om att det helt enkelt inte går an för muslimer att ta efter kristnas seder och bruk.
− Den som imiterar ett folk är också del av det, hette det i en fredagspredikan.

Imamerna slår också fast att även om många muslimer tycker att förhållningsreglerna är rena tramset som det inte finns någon anledning att över huvud taget ta upp, är frågan i själva verket mycket allvarlig. Det motiverar de med att eftersom Brunei är en muslimsk nation måste andra religioners seder och bruk hållas borta eftersom sådant kan påverka den egna religionen.

Och nu har imamerna fått stöd av landets enväldige härskare, sultanen Hassanal Bolkiah. Han nöjer sig dock inte med att förmana utan förbjuder helt enkelt muslimer att på något sätt uppmärksamma den kristna högtiden. Den som ertappas med att bryta detta påbud genom att till exempel skicka julkort eller skruda sig i tomteluva – något som bland andra butiksanställda tidigare har tyckt var en kul idé − kan räkna med upp till fem års fängelse.
Icke-muslimer har dock sultanens tillåtelse att fira jul – men bara då under förutsättning att de gör det bland sina egna trosfränder och att de först meddelar myndigheterna.

I ett uttalande skriver Departementet för religiösa frågor att syftet med att man nu vidtar dessa mått och steg är att man vill ha kontroll över ett annars öppet och överdrivet firande av jul som kan skada det muslimska samfundets tro.

Dock är det inte alla invånare i landet som stillatigande vill finna sig i bannlysningen. Några kristna har till exempel protesterat genom att under hastaggen #MyTreedom posta bilder med julmotiv.

Brunei är ett tidigare brittiskt protektorat som blev helt självständigt 1984. Eftersom levnadsstandarden är hög och utbildning liksom sjukvård är gratis, finns det i landet inget större politiskt missnöje. Icke desto mindre har en extravagant livsstil gjort att medlemmar i den kungliga familjen har ifrågasatts.
Enligt The T elegraph fick till exempel Michael Jackson hyggligt betalt – över 10 miljoner pund – när han i anledning av sultanens 50-årsdag 1996 gav en konsert i landet. Så sent som i fjol blev det uppståndelse efter att den snart nu 70-årige härskaren i landet införde sharialagar som medger straff som exempelvis stening, spöslitning och amputering av lemmar.