Den 4 januari träder den svenska regeringens beslut om id-kontroller och transportöransvar i kraft. Det är den danske statsministern Lars Løkke Rasmussen den förste att beklaga:
− En olycklig situation som kommer att få stora konsekvenser, säger han.

På eftermiddagen i dag fick den danska regeringen bekräftat att Sverige efter nyår inför ännu en id-kontroll – förutom den som sjösattes bland annat vid Hyllie station i Malmö den 12 november. Det är ett beslut som Lars Løkke är mycket kritisk till, inte minst med tanke på de svårigheter detta kommer att innebära både för pendlar och för regionen som sådan, menar han.

− Detta finns anledning till att beklaga. Vi har lagt miljarder på att bygga upp en infrastruktur i Öresundsregionen och vi har använt miljontals kronor på att lansera Köpenhamn och Malmö som ett samlat stadsområde. Och nu har svenskarna alltså beslutat att i själva verket dela denna sammanhängande stad i två delar genom att införa identitetskontroll, säger han till danska TV2.

Varje dag pendlar 31 000 personer över Öresund − det är svenskar som jobbar i Köpenhamn och danskar som bor i Sverige men arbetar i Danmark − och den danske statsministern slår fast att den svenska beslutet kommer att innebära att alla dessa kommer att gå en svår tid till mötes.
I anledning av vad som nu ska ske, inkallade Lars Løkke på måndagseftermiddagen samtliga partier i Folketinget för att orientera om vad den danska regeringen nu planerar. Enligt statsministern är hans Venstreregering beredd på att ta till samma grepp vid Danmarks gräns mot Tyskland om det skulle visa sig att den svenska id-kontrollen leder till att många av de flyktingar som egentligen hade tänkt sig att åka till Sverige i stället väljer att stanna i Danmark.
− Vi har i regeringen bestämt att, när detta nu är det svenska beslutet – vilket jag menar man ska beklaga – så ska vi försöka att begränsa olägenheterna så mycket vi kan, säger han.

I förra veckan klubbade Folketinget igenom ett lagförslag om transportöransvar, något som kritiserats häftigt inte minst av danska järnvägstrafikbolaget Danske Statsbaner, DSB, som ju kan få böta om det visar sig att man över gränsen till Danmark har fraktat människor utan giltiga id-handlingar eller visa.
Ett argument som motståndarna till lagen med emfas har framfört är att resor över gränserna kommer att innebära betydligt längre restid, och det är något som Lars Løkke Rasmussen skriver under på:
− Det kommer att belasta. Det betyder att folk får längre restider och skapar risk för att vi i Helsingør kommer att se en trafik som bryter samman. Det är på alla sätt beklagligt, säger han.

Men om Danmark nu tvingas följa efter Sverige när det gäller kontroller och transportöransvar, finns det något som statsministern absolut inte tänker ta efter – och det är den svenska flyktingpolitiken.
− Jag styrs av en – och bara en sak; nämligen att ta hand om Danmark. Och därför är det regeringens politik att antal betyder något, och vi ska göra vad som är klokt för att kunna hålla antalet asylsökare på en så lång nivå som är möjligt, säger han och tillägger att det var det som har varit skälet till att han nu har orienterat de övriga partierna om att regeringen, om det bedöms nödvändigt, kan införa både gräns- och identitetskontroller vid den dansk-tyska gränsen.

Men det är åtgärder som Lars Løkke inte har för avsikt att använda sig av just nu, och han motiverar sig med det argument han hela tiden har framfört när gränskontroller tidigare har kommit på tal – ett krav som framförts inte minst av Dansk Folkeparti:
− Som situationen är här och nu är det vår absoluta uppfattning att vi skulle få fler, och inte färre, asylsökare om vi i dag införde gränskontroll i Danmark, säger han.