Om IS skulle falla betyder det inte att världen kan andas ut. 15 islamistiska terrororganisationer som kan mönstra nästan 65 000 krigare lurar i kulisserna i Syrien och är redo att fylla tomrummet. Detta enligt en ny rapport.

Världens fokus ligger för närvarande på att den så kallade Islamiska staten ska förgöras. Men medan den kampen pågår ser man inte att det finns åtskilliga andra grupper som har precis samma ideologi och mål som IS – och häri ligger det största hotet mot världssamfundet.
Den varningen kommer från forskare bakom rapporten ”If the Castle Falls: Ideology and Objectives of the Syrian Rebellion”, producerad av Centret för religion och geopolitik, bakom vilket står den tidigare brittiske premiärministern Tony Blairs stiftelse Faith Foundation.

Enligt rapporten slåss inte mindre än en tredjedel av alla syriska rebellkrigare för extremistorganisationer som har samma religiösa övertygelse och politiska mål som IS och författarna hävdar att vilken som helst av dessa grupper kan fylla det hål som Islamiska staten skulle lämna efter sig om den i allmänhetens ögon mer kända organisationen skulle knäckas.
Den amerikanska hemliga underrättelsetjänsten Central Intelligence Agency, CIA, uppskattar att det finns 31 000 IS-krigare i Syrien, men den siffran bleknar om man jämför med att de övriga fraktionerna, som totalt samlar cirka 65 000 minst lika hårdföra soldater.

Forskarna bakom den nu publicerade rapporten har studerat 48 syriska rebellfraktioner och konstaterar att 33 procent av dessa har samma idésystem som IS, men räknar man också in de islamistgrupper som siktar på att upprätta en shariastat, stiger den siffran till 60.
Detta betyder enligt rapporten att det i modern tid aldrig tidigare har funnit så många jihadistgrupper som det nu finns i Syrien, men eftersom i stort sett alla krafter för närvarande är inriktade på att militärt krossa Islamiska staten, är det ingen som tänker på att det både i Syrien och på andra håll i världen finna organisationer med precis samma globala ideologi och mål.

En överväldigande majoritet – 90 procent – av de syriska grupperna är för att president Bashar al Assad ska störtas och rapporten hävdar att det inte kan bli någon fredsuppgörelse som innebär att Assad sitter kvar vid makten. Förutom att fälla presidenten är införandet av någon form av islamisk lag – sharia – ett annat viktigt mål för många av de grupper som nu kämpar i inbördeskriget.
En av de mer betydande milisgrupper som strider i Syrien är Korasangruppen, en liten cell bestående av al-Qaidaveteraner som från 2014 har varit mål för amerikanska luftangrepp. En annan är Jaish al Islam, enligt rapporten en sammanslutning av olika salafistfraktioner som verkar omkring Damaskus och som sägs vara den största rebellgruppen i området.

Rapporten publicerades efter att ett enigt säkerhetsråd i FN så sent som i fredags ställde sig bakom en fredsplan för Syrien. Detta efter att de fem permanenta medlemmarna i rådet – USA, Ryssland, Kina, Frankrike och Storbritannien – först hade enats om en ny resolutionstext.
Rapportens författare skriver helt och hållet under på att det är nödvändigt att militärt bekämpa Islamiska staten, men hissar samtidigt varningsflagg. För att hotet om salafist-jihadsim ska elimineras räcker det inte med att IS slås ner, hävdar de.
− De militära insatserna måste följas av att man också intellektuellt och teologiskt krossar den ondskefulla ideologi som är drivkraften, heter det i rapporten.