Manliga andra generationens invandrare från icke-västliga länder är de mest kriminella i Danmark. Listan toppas av libaneser, därefter kommer personer från det forna Jugoslavien och Marocko. Det visar färska siffror.

Det är Danmarks statistik som i en helt ny rapport kan berätta om vilka grupper i landet som begår flest brott. Och här är det andra generationens invandrare från icke-västliga länder som – utan konkurrens – är de mest belastade. De som allra mest utmärker sig är män från tre länder: Libanon, det forna Jugoslavien och Marocko – jämfört med hela landets manliga befolkning är deras kriminalitet är dubbelt så stor.

När det gäller brott mot strafflagstiftningen ligger ättlingarna till invandrare från icke-västliga länder på en nivå som är 152 procent högre än den manliga befolkningen i övrigt. Men även i fråga om trafikbrott, vapenbrott och narkotikabrott ligger andra generationens invandrare från icke-västliga länder markant högre än andra grupper.
Om jämförelsetalet för alla män i Danmark är 100, hamnar avkomlingarna till invandrare från icke-västliga länder på 283 när det gäller trafikbrott. I fråga om brott mot vapen- och narkotikalagstiftningen hamnar samma grupp på ett index på 201 och 252 när det gäller strafflagstiftningen.

Enligt Dansk statistik framgår alltså att söner till invandrare från icke-västliga länder med bred marginal har det högsta indexet på alla lagområden. De allra mest brottsbelastade andragenerationsinvandrarna kommer från Libanon. De är totalt 2,57 gånger mer kriminella är samtliga män i landet, men som Ekstra Bladet påpekar är det egentligen mycket värre än så med libaneserna. Om man bara ser till strafflagstiftningen hamnar den gruppen på index 301, vilket betyder att de är tre gånger så kriminella som landets manliga befolkning i övrigt. Också när det gäller trafikbrott intar libaneserna förstaplatsen.

Efter libaneserna kommer de som har rötterna i det forna Jugoslavien och i Marocko. Sett till brott mot strafflagen är marockanerna totalt 2,48 gånger mer kriminella än övriga män, medan siffran för de som stammar från det forna Jugoslavien är 2,27.
Båda dessa kategorier är dock slagna av somalierna om man bara ser till brott mot strafflagen, där afrikanernas index ligger på 267.
Siffrorna visar också att andra generationens invandrare är betydligt mer våldsbenägna än den tidigare generationen. I det senare fallet har manliga invandrare ett index på 114 medan ättlingarna hamnar på 289. Detta kan jämföras med danska män, vars index ligger på 97, samt invandrare från västliga länder och deras efterkommande som har index 33 respektive 103.
När det gäller så kallade förmögenhetsbrott, där också exempelvis stölder, häleri och rån räknas in, är index för invandrare 110, ättlingar till invandrare 228 och danska män 98. Invandrare från västländer hamnar på index 50, deras avkomlingar på 92.

Men om nu män med rötter i Libanon, det forna Jugoslavien och Marocko är de mest kriminella i Danmark, är män från Kina, Norge och Tyskland deras absoluta motsats. Kineserna är de allra mest laglydiga och hamnar på index 38 när det gäller brott mot strafflagstiftningen. Därefter kommer norrmännen med index 49 och tyskarna med 51.
Jämfört med den totala manliga danska befolkningen ligger männen från dessa tre ursprungsländer 60 procent under kriminalitetsnivån.