Höstens moderata positionsförändring i migrationsfrågan är på en och samma gång remarkabel och välkommen. Den är remarkabel därför att den bryter så tydligt med ”öppna era hjärtan”-politiken som blivit det starkast kvardröjande minnet från Fredrik Reinfeldts regeringsperiod. Välkommen därför att Sverige behöver fler, inte färre partier med en rimlig syn på invandringen.

Ska vi tro moderatledningen hoppas den kunna mejsla ut en medelväg mellan partiets tidigare position och Sverigedemokraternas. ”Vi ska bli som Tories”, meddelade partisekreteraren Tomas Tobé häromveckan. Förstår jag honom rätt ska dagens moderater driva den politik som partiet alltid borde ha gjort, men inte kunde under Reinfeldt.

Strävan efter en mellanväg har inte hindrat Moderaterna från att i nuläget förespråka en lika stram, eller ännu stramare migrationspolitik än SD. Båda partierna vill exempelvis ha ett moratorium på asylmottagningen. Den nya inriktningen har belönats av väljarna. Nyligen publicerades en opinionsmätning som visar att förtroende ökar för Moderaterna i migrationsfrågor.

Men den stora frågan återstår: hur genuin är den moderata omsvängningen?

För det är mer som måste förändras än hållningen i enstaka sakfrågor för att på lång sikt kunna räknas som ett trovärdigt parti. En mera verklighetsnära hållning i migrationsfrågan kommer att tvinga Moderaterna att göra upp med mycket av vad som varit partiets strategi det senast decenniet, bland annat därför att man nu kommer tvingas gå i närkamp med media. Vill och kan partiet det?

Det kan vara lätt att glömma bort men innan Sverigedemokraterna trädde in på scenen var det Moderaterna som spelade rollen som skurk i den politisk-mediala dramaturgin. Reinfeldt, Borg och Schlingmanns idé med Nya Moderaterna syftade just till att bryta detta förhållande. Inte genom att förändra den ekonomiska politiken, som förblev den samma i ny retorisk klädnad, utan genom att gå journalistkasten till mötes i frågor som invandring, mångkultur och homoäktenskap. Detta ideologiska lappkast gjorde att Moderaterna tilläts gå igenom två valrörelser med positiv mediebild, val som partiet vann.

Det riktiga testet på Moderaternas uppfattning sker inte idag, att omsvängningen skett under galgen är uppenbart, utan den dag Sveriges ”mottagningssystem” återigen kan ta emot fler invandrare.

Bara då får vi veta vad Moderaterna egentligen vill.