En bilolycka med dödlig utgång kan få stora politiska konsekvenser. Den omkomne nordkoreanen Kim Yang-gon var, förutom diktatorn Kim Jong-uns ”käraste kamrat”, med stor framgång också ansvarig för relationerna till Sydkorea.

Det var i går, tisdag, som den nordkoreanske 73-årige och tungt meriterade toppolitikern Kim Yang-gon dödades i samband med en trafikolycka, uppger brittiska The Guardian med hänvisning till Nordkoreas statliga nyhetsbyrå Korean Central News Agency, KCNA, som dock inte ger några närmare upplysningar om hur olyckan gick till eller var den skedde. Det enda som har offentliggjorts är att den inträffade på tisdagsmorgonen.

Med det är inte nog med att landets unge diktator har förlorat sin, enligt KCNA, ”käraste och mest trovärdige vapenkamrat” och kommunistpartiet – därmed också hela landet – ett av sina tyngsta namn. Experter varnar nu för att Kim Yang-gons frånfälle kommer att få implikationer på relationerna till Sydkorea. Så sent som i somras hettade det till ordentligt mellan grannländerna, och Kim Yang-gon tillskrevs då äran för att konflikten, som var den värsta på många år, inte trappades upp ytterligare.

Dessa samtal som ägde rum i augusti i Panmunjom, en övergiven by på gränsen mellan de två länderna, resulterade i att dödläget mellan de två parterna bröts och att man kunde sluta en överenskommelse om att försöken att förbättra relationerna skulle intensifieras. I uppgörelsen ingick också utbyte mellan civila på båda sidor av gränsen.
Dock har efterföljande överläggningar inte lett till några större framsteg i nyckelfrågor, som till exempel att familjer som kriget skilde åt ska kunna återförenas. Inte heller har man lyckats lösa knuten om att återuppta de turistresor som tidigare har arrangerats till det natursköna och populära Kumgangberget i sydöstra delen av Nordkorea. Turismen där har annars varit en mycket viktigt inkomstkälla för det fattiga landet.

Yang Moo-jin, professor vid Universitetet för Nordkoreanska studier i Sydkorea, ser mörkt på den framtid som han menar nu stundar efter Kim Yang-gons död.
− Detta kommer att få negativa konsekvenser för de inter-koreanska relationerna. Jag kan inte föreställa mig någon som kan ersätta honom och som han vågar komma till ledaren med politiska idéer och råd på det här området, säger han till The Guardian.
Det var också mycket tack vare Kim Yang-gon som ett toppmöte mellan Nordkoreas dåvarande ledare, Kim Jong-il, och det Sydkoreas president Roh Moo-hyun kunde bli verklighet 2007.

Kim Yang-gon, som har tjänat inte bara landets nuvarande diktator utan även hans far, ”den käre ledaren” Kim Jong-Il, och farfar Kim Il-Sung, som också benämns ”den store ledaren” och som postumt fick titeln ”evig president”, blir i morgon, torsdag, tilldelad den sista äran i form av en statsbegravning.
KCNA har inte offentliggjort några närmare detaljer om arrangemanget utan har bara tillkännagivit att Kim Jong-un står i spetsen för den 80 personer stora organisationskommittén.