Antalet utländska jihadister som ansluter sig till den så kallade Islamiska staten, IS, fördubblats på bara 18 månader. Sedan juni i fjol har mellan 27 000 och 31 000 krigare från 86 länder rest till Syrien och Irak.

De ansträngningar som görs för att hindra radikaliserade personer från att bli jihadister och resa till Syrien och Irak för att under den svarta IS-flaggan kämpa för kalifatets utbredande har hittills inte varit särskilt framgångsrika. Det framgår med skrämmande tydlighet av den rapport 
som New York-baserade Soufan-gruppen – som arbetar med strategisk säkerhetsrådgivning – precis har presenterat.

På bara halvtannat år – från juni 2014 och fram till nu – har den våldsbejakande och extremistiska rörelsen vuxit nästan lavinartat. I juni 2014 uppskattade gruppen att cirka 12 000 krigare från 81 länder hade anslutit sig till Daesh, den arabiska motsvarigheten till IS. Men ett och ett halvt år senare räknar man med att det rör sig om minst 27 000, men kanske ända upp till 31 000, krigare från 86 länder.
− Fenomenet med utländska krigare i Irak och Syrien är verkligen globalt, heter det i rapporten, där det också konstateras att den så kallade Islamiska staten har nått framgångar som andra terroristgrupper, vilka numera framstår som konventionella, till och med gammaldags, – exempelvis al-Qaida – inte ens har kunnat drömma om.
− Den (Islamiska staten. Red) har gett energi till tiotusentals människor som ansluter sig och inspirerar ännu fler till att stödja den, noterar gruppen vidare i rapporten.

Den bild som Soufan-gruppen tecknar visar att den ökade rekryteringen inte är jämt fördelad utan att tillströmningen är mer markant från vissa regioner och länder än från andra. 
Medan till exempel antalet krigare från Västeuropeiska länder har mer än fördubblats sedan förra sommaren, är mängden Nordamerikaner som lockas till Syrien och Irak fortfarande relativt blygsam.
Däremot är utvecklingen i Ryssland och Centralasien alarmerande – i vissa fall uppskattas ökningen där till 300 procent på denna korta tid.

I snitt återvänder mellan 20 och 30 procent av Västeuropéerna till sina hemländer och de utgör – betonar Soufan-gruppen – en betydande utmaning för säkerhetstjänsterna, som måste bedöma det hot hemvändarna efter avslutad krigstjänstgöring utgör.
Inte minst efter att IS-krigare i förra månaden slog till i Paris och minst 130 människor miste livet i koordinerade attacker, har hemvändande krigare vuxit till ett allt större orosmoment i flera länder – några av terroristerna hade ju då ganska nyligen rest till Syrien. Detta har lett till att säkerhetstjänsterna nu kräver att kraftigare åtgärder sätts in för att avradikalisera krigare i syfte att återintegrera dem i samhället.

Det i särklass största antalet jihadister, 8 240, kommer från Mellanöstern, följt av Maghreb − den del av Nordafrika som ligger norr om Sahara det vill säga Marocko, Algeriet och Tunisien – som har bidragit med 8 000 krigare. Från Västeuropa har uppskattningsvis 5 000 personer anslutit sig och av dessa kommer cirka 300 från Sverige. De forna Sovjetrepublikerna utgör med omkring 4 700 man också en stor rekryteringsbas.

Sydostasien har, enligt rapporten, bidragit med 900 krigare, Balkanländerna med 875 och från Nordamerika – där rekryteringen i USA huvudsakligen har skett via sociala medier, i alla fall i de inledande faserna av processen – kommer 280.
Sett till enskilda länder, kommer flest jihadister från Tunisien − 6 000. Därefter kommer Saudiarabien, 2 500, Ryssland, 2 400, Turkiet, 2 100 och Jordanien, 2 000.
 Följande tabell visar utvecklingen i Sverige, våra närmaste grannländer samt Frankrike, Tyskland och Storbritannien.
Soufan_rapport_jihadister
På senare tid har terrororganisationen fått vidkännas markanta bakslag. Tack vare den USA-ledda koalitionens bombräder, i kombination med den enskilda ryska operationen, har jihadisterna mist kontrollen över ett avsevärt territorium. Tillslag mot organisationens olje-infrastruktur har också gett ekonomiska förluster. Med hänvisning till en nyligen genomförd studie skriver International Business Times att extremisterna dock fortfarande varje månad drar in 80 miljoner dollar. Det är onekligen en rejäl summa pengar, men för att få verksamheten till att gå ihop, har Islamiska statens krigare fått se sina löner sänkta samtidigt som el-priserna har stigit och nya skatter har införts.

Men trots att det tycks stadigt gå utför med Islamiska staten, varnar Soufan-gruppen för risken att blåsa faran över. Tvärtom kan situationen bli än mer kritisk, menar man.
− Organisationen kommer att fortsätta att påverka sina anhängares handlingar, och den kan också bli än farligare medan den dör, sägs det i rapporten.