Attackerna i Paris blev droppen. 70 000 muslimska ”präster” har nu utfärdat en fatwa mot bland andra Islamiska staten. Och en protestlista mot terrorangrepp har samlat 1,5 miljoner troendes namn.

− Ett kraftfullt och tydligt budskap om att den muslimska världen tar avstånd från terrorism, säger Hazrat Subhan Raza Khan, ledare för Dargah Aala Hazrat, ett i norra Indien mycket inflytelserikt andligt center för sunnimuslimer i södra Asien.
Mujadid Imam Ahmed Raza Khan Qadri, grundare av ett muslimskt teologiskt lärosäte avled för 97 år sedan och det var för att högtidlighålla minnet av hans död som muslimer från hela världen – böneledare och vanliga troende –  för en knapp vecka sedan samlades i Bareilly, en stad i delstaten Uttar Pradesh i norra Indien.

Det var efter de blodiga och barbariska angreppen i Paris, där 130 människor fick sätta livet till, som böneledarna beslöt att kraftfullt markera mot den terrorism som sägs utföras i islams namn.
− Islamiska staten, Talibanerna och al-Qaida är inga islamiska organisationer och anhängarna till dessa grupper är inte muslimer, var prästernas budskap till det människohav som hade kommit för att fira högtiden, Urs, på vars sista dag – den 8 december – fatwan utfärdades.
I fördömandet fick prästerna också massiv uppbackning av de troende; nästan 1,5 miljon skrev under på de protestlistor som cirkulerade under de tre högtidsdagarna, skriver Times of India.

De bestialiska handlingar som extremisterna ägnar sig åt, har enligt de muslimska ledarna, ingenting med islam att göra.
− I Koranen står det skrivet att dödandet av en enda oskyldig människa är det samma som att döda hela mänskligheten, säger en av dem, Mohammed Ehsan Raza Khan.
Mohammad Farogh-ul Quadri, generalsekreterare för World Islamic Mission i Storbritannien, uttrycker det samma och riktar också en maning till hela världen:
− Jag fördömer den barbariska terroristattacken mot oskyldiga civila i Paris och jag uppmanar till en internationell bannlysning av den radikala extremistorganisationen IS och dess motsvarigheter med olika namn över hela världen, säger han.

Men prästerskapet tar också avstånd från att Frankrike och andra länder har börjat bomba Syrien eftersom oskyldiga människor – inte minst kvinnor och barn – har fått sätta livet till i räderna. Deras uppfattning är visserligen att den mäktiga Västvärldens fokus ska ligga på att stoppa terroristerna, men att den kampen inte ska ske på bekostnad av oskyldiga liv.
Under minst ett år har det sunnimuslimska centret på olika sätt agiterat mot terrorism. Vid årets Eid – avslutningen på fastemånaden Ramadan – meddelade prästerna där att ”namaz-e-janaza” – en bön som är en viktig del i begravningsritualen − inte får läsas när en person som har varit inblandad i terrorverksamhet gravläggs.
Den madrassa – lärosäte – som Dargah Aala Hazrat driver har dessutom ganska nyligen introducerat en specialkurs, ”Islam och terrorism”, på doktorandnivå. I syfte att förstå hur religiösa texter kan misstolkas, får studenterna jämföra de ursprungliga Korantexterna med de översättningar som terroristgrupperna serverar.

Men det är inte bara i Indien som muslimer tar skarpt avstånd från terrororganisationer som menar sig vara rättroget muslimska.
I våras − alltså innan attackerna mot till exempel Frankrike, Ryssland, Libanon. Egypten och Tunisien − genomförde ansedda tankesmedjan Pew Research Centre, som har säte i Washington D.C., en undersökning i elva länder där majoriteten av befolkningen är muslimsk.
Frågan gällde respondenternas uppfattning om IS och svarsalternativen var tre: Negativ, positiv och vet ej. Resultatet av undersökningen var entydigt: en klar majoritet av  de utfrågade, från Nigeria till Jordanien till Indonesien, ställer sig helt avvisande till terrororganisationen
Det enda land som skiljde sig från mängden var Pakistan, där hela 62 procent sa sig inte veta vad de anser om IS. Å andra sidan sett var det bara nio procent som uppgav sig ha ett positivt intryck medan 28 procent definitivt tryckte på ”ogilla-knappen”.

I Libanon, där en IS-attack i Beirut den 12 november – dagen innan angreppen i Paris – krävde 43 människors liv, är motståndet mot extremistorganisationen i det närmaste totalt. 99 procent av de tillfrågade sade sig ha en ”mycket negativ” uppfattning. I Israel svarade 94 procent det samma och i Jordanien 89 procent.
Inte heller i palestinska områden står Islamiska staten högt i kurs; på Gazaremsan är 92 procent av respondenterna negativa, på Västbanken 79 procent.
Undersökningsresultatet förvånar inte Chris Doyle, ledare för Londonbaserade Rådet för arabisk-brittisk förståelse – Council for Arab-British Understanding, Caabu.

− Jag menar att detta understryker att IS ses som ett hot mot samfund över hela arabvärlden – när allt kommer omkring är det ju muslimer som i huvudsak har varit offer för organisationen, vilket också var fallet med al-Qaida, säger han till The Independent och pekar på att organisationens brutala styre, sättet att behandla kvinnor och alla halshuggningar inte har gjort allmänheten mer välvilligt inställd.
− Respondenterna vet ju dessutom att IS, genom sina handlingar, också försöker vända den icke-muslimska världen mot dem, tillägger han.

Undersökningen omfattade Libanon, Israel, Jordanien, Palestinskt territorium, Indonesien, Turkiet, Nigeria, Burkina Faso, Malaysia, Senegal och Pakistan. Inte någonstans uttryckte mer än 15 procent stöd för IS och det var alltså bara i Pakistan som bilden blev något annorlunda. Enligt Chris Doyle kan förklaringen till att så många som 62 procent där svarade: ”vet ej” vara tecken på en motvilja att alls besvara frågan. Men eftersom Islamiska staten inte är så närvarande i just Pakistan säger han att han, för att få en klarare bild, gärna skulle vilja se att frågan undersöks närmare.