Han vägrade skaka hand med den kvinnliga chefen – och fick inte jobbet. Däremot får den danske muslimske taxichauffören 10 000 kronor i ersättning. Han blev diskriminerad, slår Likabehandlingsnämnden fast.

Det är inte bara i Sverige som muslimska män anses förfördelade när de går miste om en anställning för att de av religiösa skäl vägrar att ta skeden i vacker hand. Eller rättare sagt: för att de nekar att hälsa på en kvinna med en handskakning. Ett mycket uppmärksammat svenskt fall från 2006 handlade om en 28-årig muslim som nekade att skaka tass med en kvinnlig vd och därmed diskvalificerade sig för en praktikplats. ”Diskriminering”, hävdade Diskrimineringsombudsmannen, DO, som drog Arbetsförmedlingen inför rätta. Tingsrätten gav DO rätt och dömde Arbetsförmedlingen att betala den förfördelade mannen 60 000 kronor i ersättning.

Också i Danmark har konsekvenserna av muslimska mäns religiösa övertygelse ifråga om hur man hälsar på det motsatta könet skapat rubriker, men det är inte alltid att Ligebehandlingsnævnet – Likabehandlingsnämnden, Danmarks svar på DO – anser att det är just mannen som missgynnas.
2013 fick till exempel en kvinnlig student strax före sin examen av sin lärare veta att hennes censor – examinator – av religiösa skäl inte tänkte skaka hand med henne. Detta utlöste en hetsig debatt och inte minst blev den dåvarande jämställdhetsministern Manu Sareen, Radikale, mycket upprörd och uppmanade kvinnan att vända sig till Likabehandlingsnämnden.

Här beslöts att kvinnan skulle ersättas med 2 500 kronor, cirka 3 000 kronor i svensk valuta. Motiveringen var att censorns vägran att skaka hand ”omfattades av jämställdhetslagens förbud mot trakassering på grund av kön eftersom meddelandet skulle kunna kränka de kvinnliga elevernas värdighet och skapa ett nedvärderande, förödmjukande eller obehagligt klimat”, skriver dagstidningen BT.
I ett annat fall som nyligen avgjordes blev utfallet dock ett helt annat. En muslimsk taxichaufför, född och uppvuxen i Danmark, och som i flera år varit anställd av en droskägare, var bland ett antal andra chaufförer inkallad till ett möte i samband med att företaget sökte tio chaufförer till särskilda uppdrag. Jobbet gick bland annat ut på att chaufförerna skulle ta hand om speciella kunder i Köpenhamns flygplats Kastrup. I arbetsbeskrivningen betonades kravet på serviceinriktning och proper klädsel.

Men när mannen kom till mötet nekade han att ta företagets kvinnliga chef i hand. I stället klappade han henne på axeln och förklarade att han, på grund av sin muslimska tro, inte kan hälsa på en kvinna med handskakning.
Han fick inte jobbet och fick i efterhand veta att det bland annat var hans motvilja mot att på normalt danskt sätt hälsa på en kvinna som gjorde honom olämplig. Däremot ifrågasattes aldrig hans anställning som vanlig taxichaufför.
Mannen anser dock att han har utsatts för religiös diskriminering, en uppfattning som Likabehandlingsnämnden delar och han får nu 10 000 kronor – lite drygt 12 000 svenska kronor – i kompensation.

Nämndens ordförande Tuk Bagger betonar att nämnden uteslutande ska ta ställning till lagen och att det i det här fallet är helt klart att det var chaufförens ovilja att skaka hand med en kvinna som gjorde att han inte fick jobbet.
− Men skulle det komma ett klagomål från en kvinna på grund av att taxichauffören inte vill ta henne i handen, skulle vi naturligtvis också behandla det, säger hon till tidningen.