Högerextremism är det stora problemet i Malmö. Påståendet gjort av S-kommunalrådet Andreas Schönström får Magnus Olsson att se rött:
− Ren och skär desinformation. Fullständigt uppåt väggarna, kontrar SD-politikern.

Malmö stad lämnar en hel del i övrigt att önska när det handlar om att motarbeta våldsbejakande extremism. I den kritik som redan tidigare har riktats mot kommunen, konstateras bland annat att rikets tredje stad saknar en spindel i nätet – en person som ska samordna arbetet mot sådana krafter. Efter att Islamiska staten, IS, i fredags slog till i Paris och brutalt slaktade minst 129 människor, har frågan hur man ska kunna stävja tendenserna innan katastrofen blir ett faktum åter blivit högaktuell i såväl Sverige som i resten av världen. Dock inte i Malmö. Där finns nämligen inga problem med våldsbejakande islamism – i alla fall inte enligt socialdemokraten Andreas Schönström, kommunalråd med ansvar inte bara för arbetsmarknad, gymnasie- och vuxenutbildning utan även för frågor som berör trygghet och säkerhet.

Enligt honom är det i stället högerextremismen både i och utanför Malmö som är det verkliga problemet:
− De högerextrema står ut absolut mest inrikes. Vi ser mordbränder mot flyktingboenden och attacker mot manifestationer, säger han i en intervju i SVT Nyheter Skåne på tisdagen.
Visserligen tillägger han att man alls inte ska underskatta det problem som de facto finns med – som han uttrycker det – ”muslimsk extremism”, men den menar han inte ger någon större anledning till oro.
− Där känner jag att vi har ett väldigt gott samarbete med stadens församlingar, förklarar han.
Men den bilden av Malmö stad är, enligt SD-kommunalrådet Magnus Olsson, en skönmålning som inte får stå oemotsagd. Bland annat pekar han på det faktum att Malmö – också långt utanför landets gränser – har skaffat sig det tvivelaktiga ryktet som en antisemitismens högborg. Trakasserier av och personangrepp på enskilda judar liksom direkta attentat mot synagogan och församlingslokalerna har bland annat lett till att Simon Wiesenthal-centret direkt har avrått judar från att besöka staden. Dessutom har åtskilliga församlingsmedlemmar flytt Malmö för säkrare platser.

Men om detta väldokumenterade faktum säger Schönström ingenting.
− Det som jag ser som verkligt problematiskt är att han, eller Socialdemokraterna, inte talar om vilka det är som ligger bakom dessa trakasserier och hot, som enligt samstämmiga uppgifter uteslutande är ”män med rötter i Mellanöstern”, säger Magnus Olsson.
Ett exempel på högerextremistiskt våld i Malmö – som för övrigt skapade nationella rubriker – är att knivbeväpnade nazister våren 2014 gick till attack mot ett antal deltagare i en demonstration vid Möllevångstorget.
− Det är ju ett av de värre exemplen på högerextremistiskt våld här i staden. Men enligt den information som vi fick av polisen, handlade detta om en ren uppgörelse mellan höger- och vänsterextremister, säger Magnus Olsson, som betonar den självklara nolltoleransen mot alla uttryck för extremism oavsett varifrån de kommer.
Enligt honom var händelserna i mars i fjol mer eller mindre en engångsföreteelse.
− Högerextremismen i Malmö är i princip obefintlig. Det är i stället vänsterextremismen och den växande islamismen som är de långt större problemen. Att då, som Schönström, påstå motsatsen är så uppåt väggarna att man baxnar, säger han.

Som ledamot i kommunstyrelsen får Magnus Olsson information av Trygghets- och säkerhetsbredningen om situationen i staden. Ordförande i den beredningen är just Andreas Schönström. Det man vet är att ett antal personer från Malmö har rest till Syrien för att kriga för antingen Islamiska staten eller den kurdiska YPG-milisen.
− Men exakt hur många det handlar om har vi inte fått några uppgifter om, säger Magnus Olsson.
Det potentiella problemet med hemvändande IS-krigare har dock inte minskat utan tvärtom ökat i takt med att allt fler flyktingar och migranter nu kommer till Malmö. Efter attentatet i Paris har det öppet börjat diskuteras det som Samtiden tidigare har uppmärksammat – den livliga handeln med förfalskade syriska pass – och nu höjs också röster för att syriska identitetshandlingar över huvud taget inte ska godkännas.
− Asylsökare säger nu själva att vi har tappat kontrollen, säger Magnus Olsson.
− Och vi vet att det finns ett antal möjliga farliga individer i Malmö, tillägger han.

SD-kommunalrådet ser det som djupt oroande att hans socialdemokratiska kommunalrådskollega – och för övrigt hela S – inte vill inse att här finns ett problem med islamism, som dessutom vinner mark.
− Lärare och fältarbetare berättar för oss om till exempel 10-åriga barn som konsumerar halshuggningsvideor och om flickor som blir tillsagda att bära slöja, säger han.
Visserligen kan Magnus Olsson konstatera att Andreas Schönström inte förnekar att den islamistiska extremismen har grogrund i Malmö, men framhåller att problemet förminskas och att S i stället fokuserar på högerextremism.

− Jag tror helt enkelt att man inom S inte vågar börja dra i frågan. Min uppfattning är att det beror på rädslan för att konfrontera och väcka anstöt, och därmed bli anklagad för islamofobi. Och i slutändan handlar det naturligtvis om maktförhållande – att inte våga utmana Miljöpartiet och Vänstern och för att inte tappa röster, säger Magnus Olsson, som mycket mer än väl kan tänka sig ytterligare en förklaring till oviljan att både se och ta itu med frågan:
− Det handlar helt enkelt om att man inte vill ge oss rätt. För detta är ju något som vi Sverigedemokrater har sagt hela tiden.

Andreas Schönström ©Socialdemokraterna

Andreas Schönström ©Socialdemokraterna