Sverigedemokraternas Landsdagar antog tidigare ikväll ett uppdaterat kriminalpolitiskt program. Bland programmets nyheter finns exempelvis förslag om att göra det svårare att missbruka möjligheten att hämta ut nya pass och att permissionssystemet ska bli mindre generöst för grova brottslingar.

Sedan tidigare driver Sverigedemokraterna frågor som fler poliser, mer resurser till rättsväsendet och fokus på straff istället för vård för brottslingar. SD:s kriminalpolitiska talesperson Kent Ekeroth anser att förslagen om stramare passhantering är det viktigaste bland programmets nyheter.

– Vi har motionerat fler år i riksdagen om att vi måste strama upp passhanteringen. Som det ser ut nu är det en öppen väg in i Sverige. Det är ett enormt missbruk.

Han menar även att den vidlyftiga hanteringen av de svenska passen riskerar att devalvera deras värde i andra västländer.

– Det kommer leda till fler olägenheter för svenskar, säger han.

Hur stor tror du chansen är att andra partierna tar efter SD:s kriminalpolitik?
– De redan börjat gör det. På straffområdet har Moderaterna gått oss till mötes på många sätt. Samma sak gäller villkorlig frigivning. Tidigare sade sig Moderaterna vara jättenöjda med två tredjedelars frigivning, men nu vill de ha tre fjärdedelars frigivning. De närmar sig oss.

Hur reagerar de övriga riksdagspartierna på er kriminalpolitik?
– Exempelvis närmar sig Socialdemokraterna oss kring terrorlagstiftningen. Vi ser ett närmande från båda blocken, även om det framförallt är från den borgerliga sidan. Men jag tror vi kommer se mer anpassningar.

Kent Ekeroth lyfter även fram hur flera av de andra riksdagspartierna närmar sig SD:s syn på förslag som ofta ses som integritetskränkande, som exempelvis hemlig dataavlyssning. Han beskriver det som att de andra partierna nu för fram förslag som ”slår mot integriteten men ökar säkerheten”.

– Jag tror tyvärr att det är oundvikligt i ett mångkulturellt massinvandringssamhälle. Man måste ge mer befogenheter till rättsväsendet för att bemöta samhällsförändringarna.