Romer och muslimer är de minoritetsgrupper som ger mest negativa intryck i norra Europa. Mest avog är inställningen i Danmark och Finland, medan svenskarna är de mest positiva, enligt en färsk undersökning.

Romer säger sig ofta vara diskriminerade och illa sedda – en uppfattning som visar sig inte vara tagen ur luften. En undersökning som tidigt i somras gjordes av det internationella marknadsundersökningsföretaget YouGov, vars huvudsäte finns i London, visar nämligen detta svart på vitt. Företaget har frågat vuxna invånare i sju nordeuropeiska länder och även om respondenterna är få till antalet – sammanlagt bara 7 230 – är tendensen klar: av minoritetsgrupperna är romerna de som i samtliga länder ger upphov till mest negativa intryck.

Allra mest negativa är danskarna. Av 1 007 utfrågade personer säger sig 72 procent vara negativa till romer. Näst mest negativ attityd till den gruppen finns i Storbritannien; av 1 667 utfrågade svarar 58 procent att de har en kritisk syn på romerna. Därefter kommer Frankrike, 55 procent av 1 004 utfrågade och Finland, 53 där procent av 970 personer gjorde samma bedömning.
Minst negativa attityder till romer har norrmännen; av 554 utfrågade sätter 40 procent romerna högst på listan. I Sverige är siffran 45 procent och här deltog 1 010 personer i undersökningen.

På andra plats över minoritetsgrupper som betraktas med skepsis är muslimerna. Och också här är det danskarna som, tillsammans med finländarna, är mest negativa. I båda länderna handlar det om 45 procent medan svenskar och tyskar är de mest positivt inställda med bara 36 procent som säger sig ha en ofördelaktig hållning.
I Tyskland deltog 1 016 personer. I både Frankrike och Storbritannien säger sig 40 procent vara negativt inställda till muslimer, men värt att påpeka är att undersökningen gjordes långt före attentaten i Paris.
En utfrågning som utfördes av YouGov för Times räkning, efter att terroristerna slog till mot den franska huvudstaden, visar på en dramatiskt förändrad bild i Storbritannien. Här sjönk stödet för att ta emot syriska flyktingar med 22 procent jämfört med hur det såg ut i september.

Också när det gäller inställningen till färgade människor är det finländarna som är mest negativa med 20 procent. Motsvarande siffra i Sverige – liksom för övrigt i Storbritannien – är åtta procent.

Danskar och svenskar har heller inga större problem med homosexuella; bara sju procent i båda länderna förklarar sig vara negativa.
Den minoritetsgrupp som överlag väcker minst negativa känslor är judarna. Mest reserverade är finländare, fransmän och norrmän med tio procent vardera. I Sverige är siffran sex procent.

Om man tittar på genomsnittet är invånarna i våra grannländer Danmark och Finland de som har svårast för att acceptera minoritetsgrupper över huvud taget. Här är 29 procent kritiskt inställda, medan Sverige, enligt undersökningen, framstår som mest tolerant och välvilligt inställt. Här är det sammanlagt bara 20 procent som uttrycker sig negativt.