De är inte förföljda i Ryssland – ändå söker de asyl i Norge. Men nu ska missbruket av asylsystemet stoppas och personer som inte har skyddsbehov kommer att omedelbart skickas tillbaka till Ryssland.

Som Samtiden i tidigare artiklar har redogjort för, har under hösten en strid ström av människor sökt sig från Ryssland till Norge för att söka asyl. Under de senaste veckorna har 100-200 asylanter varje dag på cykel korsat den rysk-norska gränsen vid Storskog – att göra det till fots är ju inte tillåtet. Men nu har antalet cyklande asylsökare sjunkit dramatiskt − förra veckan rörde det sig om 492 personer, vilket ska jämföras med 796 veckan dess för innan, skriver Nettavisen.

Och minskningen fortsätter. I måndags kom 38 asylsökare över Storskog, i igår, tisdag, bara 24.
Ett stort antal av de cyklande asylanterna har sedan många år – i vissa fall ända upp till 15 – uppehållstillstånd i Ryssland, och från att från början ha varit mest syrier har det på senare tid huvudsakligen rört sig om afghaner. Detta fick den norska regeringen till att på Facebook gå ut med en information där det klart och tydligt meddelades att afghaner som inte har rätt till uppehåll kommer att deporteras samt att ansökningarna skulle snabbehandlas.

Från och med i dag, onsdag, sätter den norska regeringen ner foten ordentligt när det gäller ”asylsökare” som kommer till landet över gränskontrollen i Storskog. Justitie- och beredskapsdepartementet har nu gett klara direktiv till både Utlendingsdirektoratet, UDI, och Utlendingsnemnda, UNE, om vad som nu ska gälla: personer som kommer till Norge efter att ha haft uppehållstillstånd i Ryssland kommer att få avslag utan så kallad ”realitetsbehandling”. Det innebär att myndigheterna kan hitta skäl till att avslå ansökan innan man börjar undersöka om personen i fråga är förföljd i det land denne kommer från.
− Detta är asylsökare som vi anser inte riskerar att bli förföljda i Ryssland, och det är ett missbruk av asylsystemet när dessa väljer att resa från Ryssland till Norge för att söka asyl, säger justitie- och beredskapsminister Anders Anundsen, Fremskrittspartiet, Frp, till nyhetsbyrån NTB.

Han betonar att justitiedepartementet har utfärdat klara order om att fallen ska behandlas medan asylsökarna fortfarande befinner sig vid gränskontrollen i Storskog och att de personer som får inte får realitetsbehandling med det snaraste ska skickas tillbaka till Ryssland.
Enligt departementet kommer dock samtliga fall att undersökas individuellt, allt för att säkra att personer som har ett reellt skyddsbehov ska fångas upp.
Men det är inte bara i Storskog som antalet asylsökare blir allt färre. Tendensen är den samma i hela Norge och i förra veckan registrerade UDI 2 108 asylanter, vilket är en minskning med 400 jämfört med veckan innan.

Från och med i morgon, torsdag, inför Norge skärpt gränskontroll på samtliga färjor från Sverige, Danmark och Tyskland samt på alla infartsvägar till landet.
Detta är en direkt följd av Stefan Löfvens besked om de initiativ som nu måste till för att radikalt minska inflödet av flyktingar till Sverige.
Trots de åtgärder som nu aviseras från både Sverige och Norge, har den danska regeringen – i alla fall inte än så länge – planer på att införa gränskontroller. Integrationsminister Inger Støjberg, Venstre, tror inte heller att den svenska skärpningen och den norska tillfälliga gränskontrollen kommer att få en avgörande betydelse för hur många flyktingar som då i stället kommer till Danmark.

Enlig henne har den tillfälliga gränskontroll som Sverige införde den 12 november i alla fall hittills inte påverkat situationen i Danmark.
− Men det är klart att detta kan ändra sig. Därför är vi också beredda på alla lägen, säger Inger Støjberg till nyhetsbyrån Ritzau  och tillägger att den danska regeringen givetvis mycket noga följer utvecklingen i de båda grannländerna och om det som händer där eventuellt kommer att påverka tillströmningen till Danmark.
Men att bara sitta med armarna i kors och följa utvecklingen duger inte. Det anser i alla fall Dansk Folkepartis invandringspolitiske talesman Martin Henriksen, som menar att Danmark nu riskerar en kraftig ökning av asylsökare.
− Det förvånar mig att Inger Støjbergs reaktion på det som händer i länderna omkring oss är att säga nej till ytterligare skärpningar. Det är så jag förstår ministerns uttalanden och det är det svårt att se det förnuftiga i, säger han i en skriftlig kommentar till Ritzau och tillägger att han tycker att Inger Støjberg i den här situationen snackar för mycket och skärper för lite.

Martin Henriksen betonar än en gång DF:s sedan länge upprepade krav på en gränskontroll som skulle ge ”polisen möjlighet att avvisa asylsökare vid gränsen och menar att det är hög tid att regeringen tar tag i situationen på allvar och ”inser att det ideologiska motståndet mot gränskontroll blockerar för sunt förnuft”.