Mänsklighet och professionalitet. Det är ledorden för Alma, namnet på den gränskontrollinsats som drog i gång vid middagstid i dag, torsdag.
− Starten blir lite trevande, men vi får pröva oss fram, steg för steg, säger Ewa-Gun Westford, polisens presstalesperson.

Torsdagen den 12 november 2015 skrevs lite svensk historia. För inte sedan 1995, då Sverige gick med i EU, har landet haft gränskontroller. Men efter åtskilliga veckors inflöde av migranter och flyktingar i ett omfång som har fått till och med de mest flyktingbejakande krafter att våga ta ordet ”systemkollaps” i sina munnar, fanns inte längre någon återvändo.
På onsdagskvällen kom beskedet att Migrationsverket hade bett om en tillfällig gränskontroll, och även om åtgärden hade legat i luften kom beslutet ändå som något av en överraskning för polisen.

− Vi fick veta detta samtidigt med alla andra och sedan i går kväll har vi jobbat non-stop. Det blev mycket arbete i går kväll, i natt och nu på morgonen, säger Ewa Gun Westford, där hon står omgiven av ett enormt pressuppbåd på Hyllie station i Malmö – det första tågstoppet på den svenska sidan när man kommer över Öresundsbron.
Det stora intresset beror givetvis på – bortsett den ovanliga åtgärden – att gränskontrollen är en angelägenhet för inte bara Sverige utan även för våra nordiska grannländer. Först och främst givetvis Danmark, men även Norge och Finland.

Det finns också gott om poliser på plats, men Ewa-Gun Westford vill inte uppge det exakta antalet utan nöjer sig med att säga att de är ”många”.
Styrkan utgörs inte bara av skånska poliser utan resurser har också tagits från hela Region Syd, som förutom Skåne också omfattar Blekinge, Kalmar och Kronoberg.

Ewa-Gun Westford avvaktar det besked som är utlovat att komma från Stockholm och när hon strax efter middagstid får det dras insatsen i gång. Förutom vid Hyllie station ska kontroller också utföras vid Öresundsbron samt färjelägena i Trelleborg respektive Helsingborg.
− Vi börjar nu med att poliserna går på tågen här i Hyllie och varje passagerare ska kunna visa upp pass eller giltig legitimation, säger Ewa-Gun Westford.
Den som inte kan identifiera sig och som säger sig inte vilja söka asyl kommer då att antingen bli ombedd av polis att stiga av tåget eller bli eskorterad av polis in till Malmö central.
− Några direktavvisningar kommer det inte att bli tal om. Personen ifråga blir då föremål för utredning av Migrationsverket, och därefter kan det förstås mycket mer än väl hända att personen återförs till polisen, fortsätter Westford.

Eftersom tågen över Sundet går var tionde minut i rusningstid – och de dessutom är långa – finns ingen chans att kontrollera samtliga passagerare. Det får bli något av stickprov och frågan är då på vilka grunder detta sker. Vad är det som avgör? Mörk hudfärg? Annat språk?
− Just för att ingen ska känna sig utpekad eller diskriminerad måste samtliga passagerare kunna visa upp giltiga handlingar, och det är en information som har gått ut till de åtskilliga tusen pendlare som varje dag tar tåget över Öresund. Självklart finns risken att någon, som kanske kontrolleras för femte gången, känner sig utpekad. Men i det prekära läge som nu råder tror jag att vi måste öka förståelsen för varandra, säger presstalespersonen som tillägger att etiska dilemman säkerligen ändå kommer att uppstå.
Det är också den enskilde polismannen som, efter ett inledande samtal, bedömer om personen i fråga har rätt att söka asyl i Sverige eller inte.

Ambitionen är att  kontrollerna ska genomföras så snabbt som möjligt.
− Men naturligtvis kommer det att innebära förseningar och vi uppmanar därför pendlarna att ta en tidigare avgång, säger Ewa-Gun Westford, som också berättar att man på sikt förhoppningsvis kommer att kunna kliva på tågen redan på den danska sida och påbörja kontrollerna – allt för att vinna tid.
− Detta kommer ju att påverka även Danmark och vi måste samarbeta med de danska myndigheterna. Men för att svensk polis ska kunna hoppa på tågen där, krävs särskilt beslut, så det får bli en senare fråga, tillägger hon.

Eftersom beskedet, när hon säger detta, kom för bara 45 minuter sedan, är en hel del fortfarande oklart, men Ewa-Gun Westford är förvissad om att polisen i takt med att tiden går kommer att bli, som hon säger, ”både smartare och bättre” på att hitta lösningar som ska underlätta hanteringen av det stora flödet av människor.
Lika förvissad är hon om att den insats som nu har inletts kommer att sträcka sig mycket längre än de tio dagar som det nu inledningsvis har talats om, samt att det förr eller senare blir tvunget att kalla in extra resurser från hela landet.

Ett Öresundståg med slutdestination Karlskrona rullar in på Hyllie station. På perrongen står en större grupp poliser, redo att gå ombord och påbörja kontrollen. Stoppet, innan det långa tågsättet kan fortsätta mot i första hand Triangeln och Malmö C, blir klart mycket längre än vad som annars är fallet.

Enligt Expressen togs minst 50 personer ur de första tågen och samtliga kördes i väntande bussar till Migrationsverket för inskrivning. Många var småbarnsfamiljer, men det fanns också ett antal ensamkommande yngre personer som, av utseendet att döma, kom från Afghanistan. De senare har polisen samlat i en grupp där det samtalas och pressen får vänligt men bestämt veta att fotografering inte får ske eftersom personerna, som i stort sett utan undantag döljer sina ansikten med hjälp av högt uppdragna munkhuvor, ”känner sig kränkta”.

Det är ju känt att många flyktingar och migranter helt enkelt försvinner när de väl har kommit till Sverige – och ingen vet vart och att några kommer att avvika trots kontrollerna, utesluter Ewa-Gun Westford inte.
− Men något transitland vill vi inte vara och vi kommer, som sagt, att begära förstärkning, säger hon.

Vid Öresundsbron var tiotalet poliser redo att från middagstid kontrollera fordon, men där var det påfallande lugnt och stilla.
− Mitt på dagen är det ju ingen större rusning här. Mest tryck är det morgon och kväll, säger Öresundskonsortiets pressansvarige, Sanna Holmqvist, som också berättar att 20 000 fordon kör över förbindelsen i båda riktningarna varje dygn.
I Danmark talar man om risken för brokaos, men om de farhågorna ska besannas menar Sanna Holmqvist att det ännu är för tidigt att sia om.
− Men vi ska göra vad vi kan för att allt ska förlöpa så smidigt som möjligt och vi har också satt in extra personal för att underlätta för våra kunder, säger hon.

Eftersom personal vid betalningsstationen inte ser vilka personer som sitter i bilarna, är det egentligen ingen som vet hur många flyktingar och migranter som kommer den vägen.
Men enligt en polisman på plats är det nog ganska få; de flesta som kommer över bron tar nog tåget, menar han.
− Och hittills i dag har vi inte haft ett enda asylärende, säger han.

I Trelleborg påbörjades gränskontrollen på tysk mark redan på morgonen och ledde till att 43 personer, som inte hade giltiga id-handlingar, inte fick följa med den färja som lämnade Rostock på morgonen för att sedan angöra Trelleborg vid 14-tiden. Enligt Skånska Dagbladet handlade det med största sannolikhet om flyktingar eller migranter som ämnade sig till Sverige, men som fick stanna i Tyskland.

Gränskontroller ska även genomföras i hamnarna i Göteborg respektive Varberg.

FullSizeRender-4

Polisen väntar på ankommande tåg på perrongen i Hyllie. © Samtiden

FullSizeRender-8

Sanna Holmqvist, pressansvarig vid Öresundskonsortiet. © Samtiden

FullSizeRender-6

En kvinna, som stiger av tåget i Hyllie, får sina handlingar kontrollerade. © Samtiden

FullSizeRender-2

En stor polisstyrka snackar sig samman minuterna innan insatsen dras igång. © Samtiden

FullSizeRender

Ewa-Gun Westport, polisens presstalesperson, är den, i alla fall av pressen, i särklass mest efterfrågade personen vid Hyllie station. © Samtiden