Medan ett disigt mörker ännu låg över Malmö slog polisen till. Tömningen av tiggarlägret började. Ockupanter och aktivister fortsätter dock kampen och demonstrerar utanför Stadshuset. Men svaret från Malmö stad är tydligt: det är lagen som gäller.

Enligt uppgift från polisen gick själva insatsen lugnt till; en polisman blev biten och fick lindriga skador och en aktivist greps, misstänkt för våld mot tjänsteman och våldsamt motstånd. Icke förvånande ville dock aktivisterna ge en annan bild av händelserna och till nyhetsbyrån TT – som Kvällsposten hänvisar till, talar en av dem om en ”hotfull stämning”. Aktivisten Samuel, som inte vill avslöja sitt efternamn, berättar om hur de blev omringade och bortsläpade längs marken. Han säger också att de personer som satte sig till motvärn fick ta emot knytnävsslag.

Strax för klockan 10 inledde tiggarna, förstärkta av ett antal aktivister, en protestmarsch till Stadshuset, där själva protesten inleddes någon halvtimma senare. Polisen uppskattar att ungefär 100 personer har samlats utanför maktens boning i Malmö.
Demonstranterna framhärdar i sina krav på att Malmö stad ska anvisa de så kallade EU-migranterna nya sovplatser, men kommunalrådet Carina Nilsson, S, med ansvar för socialtjänst, vård och omsorg, upprepar det hon hela tiden har sagt i denna fråga. Malmö stad har inga som helst skyldigheter att ta hand om andra länders vuxna medborgare – i själva verket förbjuder kommunallagen detta.
− Men vi erbjuder de boende från lägret evakueringsbostad under några nätter plus bussbiljetter hem, säger hon som svar på mediernas frågor om vad Malmö stad nu tänker göra.
Upprörda och högljudda demonstranter hävdar att Carina Nilsson ”inte står upp för romerna”, men kommunalrådet hänvisar än en gång till kommunallagen som strikt definierar vad en kommun får och inte får göra.
− Däremot kan frivilliga göra hur mycket som helst, säger hon.

En av demonstranterna tycker också att det är orättvis att hemlösa svenskar kan få bostäder men att inte ”EU-migranterna” erbjuds samma möjligheter.
Och än en gång får Carina Nilsson vända tillbaka till kommunallagen och upplysa om vad den stipulerar: att utländska medborgare bara kan få akuthjälp.

Aktionen i Malmö har följts inte bara av Sveriges regering utan även av Rumäniens – majoriteten av tiggarna kommer ju därifrån – och under tisdagseftermiddagen väntas Rumäniens konsul till Malmö. Mihai Blaj ska träffa såväl miljö- som socialförvaltning för att diskutera frågan. Samtidigt som Malmö stad har varit i kontakt med Rumäniens ambassad i Stockholm, har även den svenska regeringen kommunicerat med rumänska myndigheter.

Till Sydsvenskan säger kommunstyrelsens S-märkta ordförande Katrin Stjernfeldt Jammeh att hon har diskuterat frågan med Åsa Regnér, barn-,äldre- och jämställdhetsminister. Inte minst viktigt är det − enligt kommunalrådet − att de som väljer att åka tillbaka till Rumänen där får drägliga villkor. Katrin Stjernfeldt Jammeh säger också till tidningen att Rumänien nu uppger att man ska sörja för att de tiggare som återvänder till hemlandet ska komma i kontakt med sociala myndigheter på respektive hemort. Detta – att Rumänien diskuterar direkta kontakter för enskilda individer – är enligt Stjernfeldt Jammeh något helt nytt.

När det gäller Malmö stads ”förpliktelser” gentemot de nu avhysta tiggarna, har kommunalrådet ingen annan uppfattning än den Carina Nilsson hela tiden har hävdat: att en annan kommuns invånare kan − om vederbörande befinner sig i nöd − få hjälp med att ta sig tillbaka hem. Det är det hjälpen Malmö stad nu erbjuder ”EU-migranterna” i form av bussresa till hemlandet. Men när det gäller ansvaret för de rumänska medborgarnas välbefinnande i övrigt finns enligt Katrin Stjernfeldt Jammeh ingen diskussion: Det faller på Rumänien och ingen annan.

Det är ett besked som välkomnas av Håkan Ask, SD-ledamot i miljönämnden:
−Äntligen lägger man ansvaret där det hör hemma. Malmö stad har inget ansvar och skattebetalarna ska inte belastas kostnadsmässigt. Kommunallagen är enormt tydlig och säger att vi inte får slösa pengar på något som faller utanför vårt ansvarsområde, säger han.
I likhet med många andra anser han att det som nu har skett och de scener som under lång tid har utspelat sig i Malmö är ”tragiska”, men samtidigt ställer han sig frågan vem som ska betala?
−Det är Rumänien – men också Bulgarien – som måste ta sitt ansvar och som under så lång tid har underlåtit att ta sitt ansvar för sina medborgare. Det är ju ifrån dessa länder de här människorna har kommit. De har ju inte vuxit upp som svampar ur jorden här. fortsätter han och upprepar det han har sagt i tidigare intervjuer i Samtiden:
− Detta har fått fortgå alldeles för länge och det beror inte minst på att den politiska ledningen i Malmö har varit för feg och inte vågat ta ställning.

Samtiden har under morgonen och förmiddagen försökt komma i kontakt med dels Rumäniens ambassad i Stockholm, som har lovat att återkomma med svar på frågor, dels Carina Nilssons presstalesman, som inte har återkopplat.

Aktivisterna och de nu avhysta ockupanterna krävde att Malmö stad ska anvisa nya boendemöjligheter, något som kommunallagen dock uttryckligen förbjuder. ©Pontus Andersson

Aktivisterna och de nu avhysta ockupanterna krävde att Malmö stad ska anvisa nya boendemöjligheter, något som kommunallagen dock uttryckligen förbjuder. ©Pontus Andersson

Håkan Ask, SD-ledamot i miljönämnden välkomnar Katrin Stjernfeldt Jammehs uttalande om att det är Rumänien och ingen annan som har ansvar för sina medborgare. ©Samtiden

Håkan Ask, SD-ledamot i miljönämnden välkomnar Katrin Stjernfeldt Jammehs uttalande om att det är Rumänien och ingen annan som har ansvar för sina medborgare. ©Samtiden