I ljuset av terrorattackerna i Paris presenterade Moderaterna igår ett par förslag som man hoppas ska stävja terrorn i Sverige. Vissa av förslagen är bra men som helhet missar partiet i vanlig ordning målet. Grunden till terrorproblematiken bekämpas inte.

Sammanfattningsvis vill Moderaterna att terrorresor ska kriminaliseras, ge mer resurser till polisen – speciellt den nationella insatsstyrkan – och öka säkerhetspolisens befogenheter och tillgång till signalspaning och hemlig dataavläsning.

De två första förslagen är bra. Att resa iväg från Sverige för att gå med i IS ska naturligtvis få stränga rättsliga följder vid eventuell återkomst. Även mer resurser till polisen är en bra idé. Sverige är ett land med kraftig befolkningsökning – en artificiell sådan som inte bygger på att svenskarna blir fler. Den största delen av befolkningsökningen består av unga invandrarmän, den mest kriminella gruppen i svenska samhället. Att polisen måste få mer resurser i en sådan situation är glasklart.

Kring de tredje förslaget finns dock tveksamheter. En beklaglig konsekvens av terrorhotet är den övervakningshysteri som drabbat många västeuropeiska länder allt sedan elfte septemberattentaten. Denna hysteri tar sig uttryck i allt från en allseende digital övervakning till omfattande kameraövervakning. Övervakningen har varit det västerländska etablissemangets främsta svar på människors berättigade otrygghet. Det ger sken av att ta tag i situationen. Men i själva verket har det varit ett enkelt sätt för politikerklassen att komma undan sitt ansvar. Och på köpet har våra privatliv och vår personliga integritet kraftigt naggats i kanten.

Terrorns grundproblem är många men det är omöjligt att bortse från den stora invandringen och den animositet som en stor del icke-européer känner mot sin värdkontinent. Aftonbladets ledarsida påpekar korrekt att de flesta av Paristerroristerna var franska medborgare, så var även bröderna som attackerade Charlie Hebdo och den misslyckade självmordsbombaren i Stockholm hade svenskt pass. Ytterligare ett gemensamt drag är att de inte skulle ha varit i Europa utan massinvandringen.

Förblindade av sin multikulturalistiska ideologi har eliten i väst total missbedömt invandringens konsekvenser. De unga män som blivit militanta islamister har inte nöjt sig med socialstatens klemande omsorg eller den prefabricerade offerroll som vänstern generöst delar ut: de har sökt en mening med livet. I sin extrema ideologi har de funnit vad en för dem främmande kultur, tömd på självförtroende, värderingar och högre anda, aldrig kunnat erbjuda.

Likväl är öppna gränser är inte den främsta orsaken till terrorn i Europa. Bara en minimal bråkdel av alla invandrare kommer någonsin bli terrorister. Men massinvandringen har bland en lång rad problem byggt in en splittring och en rotlöshet som gör att europeiska medborgare av icke-europeiska härkomst begår terror på vår kontinent. Moderaternas anti-terrorförslag gör ingenting för att stävja något av dessa problem.