Morgan Johanssons besked om att Sverige är fullsatt och att migranter bör överväga att återvända söderut möts inte av någon om helst empati i Danmark. ”Själv göra, själv ha” – så kan reaktionerna sammanfattas.

I går, torsdag, tvingades integrationsminister Morgan Johansson på en presskonferens erkänna att Sverige nu är till bristningsgränsen fyllt av migranter och flyktingar. Boende kan inte längre garanteras och ministerns hopp är att den informationen ska få asylsökande att antingen åka tillbaka till eller helt enkelt inte lämna Tyskland eller Danmark.
Men någon förståelse för Sveriges prekära situation eller vilja att hjälpa kan Morgan Johansson inte räkna med från danskt håll.

Enligt hans kollega, integrationsminister Inger Støjberg, Venstre, är det helt enkelt inte på sin plats att Sverige nu uppmanar asylsökare att se sig om efter alternativländer bara för att det egna systemet håller på att spricka i sömmarna. Det råder heller ingen tvekan om vem det är som, enligt Inger Støjberg, har bäddat för det uppkomna läget:
− Genom att i alla avseenden föra en extremt liberal invandringspolitik, har Sverige själv försatt sig i den situation som landet nu befinner sig. Att börja hänvisa flyktingar till andra länder är ingen lösning. Men man kan hoppas att svenskarna nu börjar få en lite mer realistisk syn på situationen, säger hon till morgontidningen Jyllands-Posten.

Att Danmark skulle hjälpa till med att avlasta Sverige kan Morgan Johansson alltså inte ens drömma om för enligt Inger Støjberg får var och en sköta sitt. Danmark behandlar sina egna ansökningar om asyl och att Sverige tar hand om sina är bara vad den danska ministern förväntar sig.
− Jag kan inte framför mig se att vi ska några av de svenska asylsökarna, säger hon till tidningen.
Under den senaste tiden, när en hela tiden tilltagande ström av migranter och flyktingar söker sig till norra Europa och inte minst Sverige, har Danmark mest kommit att fungera som ett transitland. Landets betydligt hårdare villkor – ekonomiska och andra – gör det mindre attraktivt som asylland, men när Sverige nu med stormsteg är på väg att närma sig gränsen för vad landet kan klara, kommer detta med största sannolikhet också att spilla över på Danmark. Det räknar i alla fall Andreas Kamm, generalsekreterare i Dansk Flygtningehjælp, med.

− Det är svårt att säga hur mycket det kommer att betyda, men det är inte svårt att säga att länderna som ligger närmast Sverige kommer att påverkas. Men ingen kan sätta några konkreta siffor på det, säger han till nyhetsbyrån Ritzau uppger Jyllands-Posten.
För Andreas Kamm är det uppenbart att inget land är rustat för att ensamt klara den flod av migranter och flyktingar som väller in över Europa. Det som krävs är, menar han, gemensamma europeiska lösningar och tag.
− Det land, alltså Sverige, som var ett humanitärt föregångsland, kastar nu i handduken. Det visar bara att inget land kan hålla fanan högt och att inget land ensamt kan klara detta, säger han.

Det är inte bara Inger Støjberg som visar en bristande förståelse för Morgan Johanssons uttalade förhoppningar om dansk hjälp för att lösa det problem som Sverige nu står inför. Att hennes uppfattning att Sverige får ta konsekvenserna av sin politik delas av många vanliga danskar framgår inte minst av kommentarerna till Jyllands-Postens artikel, där många läsare inte skräder orden.
”Se nu till att stänga den där gränsen till Sverige innan de smetar av sig sin idioti på oss”, skriver till exempel Kaj Hansen.
Jahn Yaacov Wichmann från Köpenhamn är fullständigt överens med Inger Støjberg om att Sverige självt har försatt sig i situationen och nu får ta konsekvensen av det.
”Det ska absolut inte gå ut över Danmark”, konstaterar han.

”Hur snabbt kan vi sätta en klaff på Öresundsbron? Det kan inte vara meningen att danskarna ska straffas för den svenska regeringens idioti”, heter det i en skarpt formulerad kommentar från Nikito Nikolaidis, som konstaterar att det var Fredrik Reinfeldt som inbjöd migranterna medan den danska regeringen inte har bjudit in någon.
”Reinfeldt, Löfven, Merkel – finns det över huvud taget inga gränser för politisk idioti?, fortsätter Nikito Nikolaidis som menar att det nu bara finns två möjligheter:
”Antingen kapitulerar vi och låter miljontals migranter ohindrade strömma in så att våra länder blir lika fattiga som de varifrån de kommer. Eller också blockerar vi för ytterligare tillträde, om nödvändigt med militära medel”.

Birgit Sorensen ser en uppenbar risk att unga manliga och starka migranter nu, när kylan börjar sätta in, ska välja ut bostäder som bebos av äldre ensamstående svenskar som de helt enkelt kastar ut.
”Låter det vansinnigt? De har redan börjar bryta sig in i obebodda sommarstugor. Det är bara ett fåtal av ”flyktingarna” som är familjer, även om det alltid är små gulliga barn som filmas av tv. /…./ Verkligheten kommer alltid att övergå till och med de värsta fantasier – bara vänta och se”, är Birgit Sorensens sinistra framtidsvision.