Wolodarski, Dagens Nyheters chefredaktör, skrev vackert i DN den 14 november men undvek som vanligt tabulagda aspekter i likhet med den politiskt korrekta majoriteten av ledarskribenter, krönikörer och politiker. Alla, ja alla ledarskribenter, krönikörer och mer eller mindre professionella tyckare måste naturligtvis skriva om det senaste terrordådet i Paris. Det är på sitt vis begripligt men det blir också tjatigt då alla naturligtvis först måste uttrycka avsky och medlidande för att sedan ännu en gång repetera vad som har hänt. Frågorna – varför sker detta och hur stoppa IS – får dock sällan några skarpa förslag till svar.

De fransmän som lyckades ta sig ut från Stade de France stämde upp i den ytterst patriotiska och nationalistiska franska nationalsången, Marseljäsen. Det togs som ett tecken på sammanhållning och solidaritet. Vi vet av erfarenhet att patriotiska och nationalistiska känslor blir starkare i stunder av nöd och fara. Det hela blir då till något vackert. Att några sådana nationalistiska känslor inte kan tillåtas i det politiskt korrekta Sverige beror väl dels på bristande kunskaper om hur människan i grunden är funtad samt att vi inte varit utsatta för något existentiellt hot på mycket länge. I dockskåpens värld är alla snälla mot varandra och om någon till äventyrs är dum så tror vi oss kunna få dem på bättre tankar genom att visa förståelse, problematisera, relativisera och ”lulla”.

Lojal med sin PK-mässiga präktighet talar Wolodarski om ”terroristerna”, ”tyrannerna” och ”gärningsmännen”. Inte ett enda ord om islam då ju enligt PK-maffian islam inte har ett dugg med terrorism att göra. Inte ens då muslimska mördare skriker ”Allahu akbar” (Gud är större) medan de skär halsen av oskyldiga människor tillåter man sig se någon koppling mellan islam och terror. Wolodarski excellerar med hänvisningar till upplysningstiden, trikoloren och den franska revolutionens credo; liberté, égalité, fraternité! Han varnar för att västvärlden skall gå för långt i de motåtgärder som måste komma. Därmed har han fått utlopp för sin intellektualitet utan att för ett ögonblick retat den politiskt korrekta vänstern och vänsterliberalerna.

Det är ju en mild ironi att den intellektuelle Johan Hakelius är krönikör i Aftonbladet. Till skillnad från Wolodarski har han en realistisk syn på det mesta inklusive terrorn och den otvetydiga muslimska kopplingen. Liksom många av oss mår Hakelius illa av medias psykologisering, politisering, sociologisering, postkolonialisering och relativisering. Det kallas förklaringar men är enligt Hakelius i själva verket en mystifiering av massmördarna. Han säger: Låt oss se sanningen i vitögat; radikal islamism är en dödskult som hatar västvärlden. Dessa människor är våra fiender som vi inte kan tala eller analysera till rätta!

Det går heller inte att bortse ifrån att den utomeuropeiska invandringen, inte minst till Sverige, har implikationer på nationell säkerhetspolitik, terrorbekämpning, social ordning, kriminalitet och radikal islamism. Att antal asylsökande efter att vi halvhjärtat börjat kontrollera våra gränser nu har ökat till över 10 000 per vecka har i vågorna efter Parisattentaten närmast glömts bort.

De som leker i dockskåpet har glömt bort vilka några av statens grundläggande uppgifter är; Försvar, Polis och Gränskontroll. I stället vill man försöka utreda vad som rör sig i en massmördares huvud och hur man med pedagogiska medel skall kunna ”omvända” potentiella mördare till goda, demokratibejakande medborgare! I dessa naiva ambitioner är det dock tabu att dra in religionen eller snarare ideologin i det hela ty då riskerar vi att hamna i ”Islamofobfällan”.

”Vänsterexperterna” ges stort utrymme, bland annat på DN-debatt där nyligen en professor i religionsvetenskap (Göran Larsson) från Göteborgs universitet och en tf. föreståndare för Segerstedtinstitutet som är knutet till samma universitet tog till orda. Ett universitet som föder många vänsterradikala utopister som Mattias Gardell m.fl. Nåväl, dessa två ”experter” gör bland annat följande hårresande och totalt ointellektuella utspel i artikeln;

”Religioner agerar inte, ingen religion i världen lagar mat, kör buss eller styr samhällen”!

Det är ju riktigt men inte heller kommunism, fascism eller nazism lagar mat och kör buss. Hur kan personer med vetenskapliga ambitioner anföra sådana idiotiska, ja rent av infantila, argument?

Aftonbladets rättrådige Oisín Cantwell delar med sig av sina plattityder till nationen:

”Nu är tiden inne att stå upp för de mänskliga rättigheterna” och ”lösningen är förebyggande arbete i västsvenska förorter”

Han framför också att det är ”viktigt att få slut på det ohyggliga kriget i Syrien”.

Vad skall man säga? God dag yxskaft!

Djävulsk ondska kan tyvärr endast stoppas med övermäktigt våld. USA, Frankrike, Storbritannien och Ryssland måste fortsätta bombningarna av IS-fästen och infrastruktur. Men, erfarenheten säger att inga krig kan vinnas enbart från luften. Det krävs soldater på marken. Det är väl Frankrike som ligger närmast till hands att först sätta ned soldatkängorna på jorden, att ta det första steget. Om så inte sker lär vi inte se något slut på kalifatets strid mot mänskligheten. Sverige bör bidra med såväl flyg som soldater på marken. Tiden att mumla om humanitär stormakt är förbi.

Sverige har redan hundratals IS-krigare inom sina gränser. De åtgärder som hittills tagits för att kontrollera våra gränser och begränsa invandringen är som vi sett helt otillräckliga. När vågorna från Parisattentatet lagt sig kommer fokus åter att bli på den fortsatta katastrofala massinvandringen. Det måste utlysas ett moratorium, ett totalstopp för invandring under åtminstone ett år för att ge andrum och göra det möjligt att överblicka situationen för svensk del och se vilka vägar det finns framåt för att inte helt rasera vår ekonomi och våra välfärdssystem. Åt fanders med om vi bryter några internationella förbindelser. Nöd bryter lag och andra länder gör det då deras politiker inser att landets och dess folks intressen går först.

Olof Hedengren