Det illegala tiggarläger som i över ett år har varit uppfört på en privattomt i Sorgenfriområdet i centrala Malmö ska tömmas och rivas idag. Egentligen var planen att lägret skulle vara tömt redan vid fyratiden i går eftermiddag, men polisen sköt upp sin aktion.

Kring lägret var under söndagen mängder av människor samlade. Dels boende som inte flyttat sig därifrån, dels vänsteraktivister som har utlovat en sittdemonstration och som kräver att Malmö kommun ordnar ett nytt boende åt lägrets invånare.

Det beklagliga är att det har tagit sådan lång tid att komma fram till att lägret ska bort. För ett par veckor sedan sände SVT:s Uppdrags Granskning ett program där bland annat tiggarlägret i Malmö berördes. Att invånarna i lägret ockuperar privat mark var vid den tidpunkten inget skäl för att riva lägret och gripa eller åtminstone avvisa de illegala ockupanterna. Det är markägarens skyldighet att först identifiera samtliga ockupanter innan polis och kronofogde kan ta hand om situationen.

Samma sak drabbade även ett äldre par i Bergslagen som också uppmärksammades av Uppdrag Granskning. Deras sommarstuga hade blivit ockuperat av romska tiggare och polisen vägrade att ingripa.

Tänk om samma logik även skulle gälla andra brottskategorier:
– Herr konstapeln, den här mannen stal just min plånbok.
– Ja, jag såg det. Tyvärr kan jag inte gripa honom innan du identifierat honom. Lycka till…

Enda skälet till att markockupanterna nu kommer tvingas bort från den privata tomten är att miljönämnden i Malmö anser platsen vara hälsofarlig. Äganderätten verkar inte betyda någonting längre i Sverige.

Jimmie Åkesson påpekade häromveckan att det i praktiken råder undantagstillstånd i Sverige. Centrala statliga funktioner som polis och gränsskydd fungerar inte och myndigheter, inklusive polisen, väljer själva vilka lagar man vill följa.

Med tanke på den stora uppståndelse som lägerrivningen har orsakat kan man inte dra någon annan slutsats att det är en mycket speciell händelse när lagboken följs i vårt allt mer laglösa land.